Ważne informacje dla szkół oraz przedszkoli!

W przypadku szkół, przedszkoli, jeśli wytwarzane odpady zbliżone są składem do odpadów komunalnych lub ilość wytworzonych odpadów nie przekracza wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, wówczas podmiot jest zwolniony z prowadzenia ewidencji w systemie #BDO. Dla odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady jest zobowiązany do sporządzenia #KPOK w trybie odbioru.

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *