Węgiel kontra atom

Węgiel kontra atom Przemysł i Środowisko

Loading

W niespokojnych czasach, wobec problemów z dostawami gazu i zbliżającą się zimą, temat energii zasilającej system ciepłowniczy i energii elektrycznej nie schodzi z pierwszych stron gazet i portali informacyjnych. Z jednej strony państwowi decydenci poszukują alternatyw dla węgla, z drugiej strony deklarują do niego powrót. Ważne jest bowiem nie tylko zapewnienie źródeł energii, ale też jej koszty. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) obliczył, że energia z elektrowni jądrowych może być nawet 4-krotnie tańsza niż z elektrowni węglowych.

W swoich analizach PIE przyjął następujące parametry: średnią cenę węgla na poziomie 248 PLN/tonę (średnia indeksu PCMSI za 2021 r.), cenę paliwa jądrowego na poziomie 40 USD/lb, współczynnik wykorzystania mocy elektrowni jądrowej – 93 proc., współczynnik wykorzystania mocy dla nowych nadkrytycznych bloków węglowych – 85 proc., koszty budowy nowego bloku węglowego – 6,6 mld PLN/GW, koszt budowy nowych bloków jądrowych jako średnia między ceną ofertową a kosztami finalnymi FOAK (First of a Kind) odpowiednio dla reaktora EPR1 – 37 mld PLN/GW, dla reaktora EPR2 – 36 mld PLN/GW, dla reaktora AP1000 – 26 mld PLN/GW i dla reaktora APR1400 – 15 mld PLN/GW. Koszt EU ETS na poziomie średniej z okresu 03.01.2022-26.07.2022 wyniósł 83,36 EUR/tonę. PIE przyjął również współczynnik intensywności emisji elektrowni węglowej na poziomie 835 gCO2/kWh i spalanie węgla na poziomie 0,51 kg/kWh. We wszystkich przypadkach założono czas działania bloków równy 50 lat. Średni kurs EUR/PLN i USD/PLN według danych NBP za 2021 r. W analizie w obu przypadkach, zarówno dla elektrowni jądrowej jak i węglowej, pominięto obsługę kosztu finansowania inwestycji (koszt kapitału).

Koszty wytworzenia 1kWh w nowej elektrowni weglowej i elektrowni jądrowej w zależności od wariantu technologii Przemysł i Środowisko

Konkluzja z wyliczeń wskazuje, że koszt wytwarzania energii elektrycznej w cyklu życia elektrowni jądrowych jest od 2,5 do nawet 4 razy niższy niż w przypadku elektrowni węglowych na parametry nadkrytyczne. W zależności od wybranej technologii i wariantu budowy reaktora, koszt za 1 kWh energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych wahałby się od 12 gr do 17,5 gr. Dla porównania, obecny koszt wyprodukowania 1 kWh z nowej elektrowni węglowej wyniósłby blisko 50 gr [1]. Nie bez powodu użyty został tryb przypuszczający w powyższych wyliczeniach – w Polsce wciąż nie mamy bowiem czynnej elektrowni jądrowej. O planach związanych z jej powstaniem możecie przeczytać na naszym blogu w artykule poświęconym perspektywom dla polskiej energetyki jądrowej. 

Niższy koszt energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownie jądrowe wynika głównie ze znacznie niższych kosztów paliwa (około 2,5-3 gr/kWh) niż w elektrowniach węglowych, dla których do cen węgla trzeba także doliczyć koszt certyfikatów emisji CO2 (łącznie 44,8 gr/kWh). Elektrownie węglowe pozostają więc znacznie bardziej wrażliwe na czynniki o dużej zmienności.

Poza wyższą opłacalnością elektrownie jądrowe charakteryzują się również zerową emisją bezpośrednią i bardzo niską emisją w przeliczeniu na cały cykl życia, na który składają się: wytworzenie komponentów, proces budowy, działanie elektrowni, logistyka, rozbiórka, unieszkodliwienie odpadów. Emisja elektrowni jądrowych wynosi średnio 12 gCO2/kWh. Według Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, jest to taki sam wynik jak dla wiatraków na lądzie (onshore), ponad 3-krotnie niższy od fotowoltaiki instalowanej na dachach budynków (średnio 41 gCO2/kWh) i od 61 do 76 razy niższy niż dla energetyki węglowej (od 740 do 910 gCO2/kWh w całym cyklu życia dla nowych elektrowni węglowych [2]).

Przytoczone wyliczenia i analizy jasno wskazują na zalety energetyki jądrowej, lecz w Polskiej polityce energetycznej, w obecnej sytuacji politycznej, postawiliśmy przede wszystkim na doraźne zaspokojenie potrzeb energetycznych w oparciu o węgiel.


[1] Opracowanie własne Polskiego Instytutu Ekonomicznego; Tygodnik Gospodarczy PIE 31/2022 z 4 sierpnia 2022 r.

[2] Schlomer, S. i in. (2014), Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, New York.

Kategorie:

Komentarze do wpisu “Węgiel kontra atom

  1. […] odnawialnych źródeł energii, transformacja energetyczna wydaje się być procesem niezbędnym. Elektrownie jądrowe zmniejszają emisję CO2, tlenku siarki, azotu, pyłów. To stabilne i pewne zasilanie przy jednoczesnym stosunkowo niskim […]

  2. […] 22 skontrolowanych gminach dominującym paliwem używanym do produkcji ciepła systemowego był węgiel kamienny w postaci miału węglowego,  którego udział wahał się od 56 proc. (Kielce) do 100 proc. (np. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.