Zmiany w ewidencji odpadów w systemie BDO

Zmiany w ewidencji odpadów w BDO 2020 Przemysł i Środowisko

Loading

Edit: 05 stycznia 2021 r. Dotyczy zmian wprowadzonych (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), mówiących o braku konieczności wprowadzania archiwalnych dokumentów ewidencji odpadów do systemu BDO.

W dniu 31 marca 2020 r., została ogłoszona i jednocześnie weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) [1], która ma duże znaczenie dla wszystkich podmiotów gospodarujących odpadami. Ustawa ta wydłuża możliwość równoległego prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej i elektronicznej w rejestrze BDO, aż do 31 grudnia 2020 r. Tym samym, przestaje obowiązywać wcześniej wyznaczony przez Ustawodawcę termin 30 czerwca 2020 r., określony w Ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150) [2].

W myśl zapisów ustawy z 31 marca 2020 r., Ustawodawca dopuszcza możliwość dalszej równoległej pracy w systemie BDO oraz w formie papierowej. Umożliwia również prowadzenie ewidencji tyko w formie papierowej. Należy jednak pamiętać, że wszystkie dokumenty wystawione w formie papierowej, będą musiały zostać wprowadzone do systemu BDO najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. Mając na uwadze powyższe informacje, warto zastanowić się czy prowadzenie podwójnej ewidencji przez tak długi czas, nie przyczyni się do „swoistego” spiętrzenia się pracy w styczniu 2021 r., kiedy to prowadzący działalność będzie musiał aktualizować system BDO i jednocześnie wprowadzać nowe karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych, już na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2021 r., a także czy w wyniku tak prowadzonej podwójnej ewidencji nie pojawią się błędy o charakterze  czysto „ludzkiej” omyłki? Co istotne, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który publikuje szereg materiałów instruktażowych dla systemu BDO, informuje, iż ewidencja odpadów powinna być prowadzona „możliwie” na bieżąco. Zatem każdy z prowadzących działalność gospodarczą i funkcjonujący w systemie BDO musi sam zastanowić się jaka forma ewidencji jest dla niego bardziej korzystana.

Edit: Dobrą wiadomością jest to, że zgodnie z nowelizacją specustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która uchyliła art. 236a ust. 3 ustawy o odpadach, archiwalnych danych zawartych w papierowej ewidencji odpadów nie trzeba przenosić do systemu BDO.

Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule:

Od stycznia 2021 r. tylko elektroniczna ewidencja odpadów – Przemysł i Środowisko (przemyslisrodowisko.pl)

Jednocześnie Ustawodawca podkreśla, że zaproponowane do 31 grudnia 2020 r., rozwiązania zawarte w nowej ustawie z dnia 31 marca 2020 r., w żaden sposób nie ograniczają możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w tylko sposób elektroniczny, czyli tylko za pośrednictwem systemu BDO.

Wydłużony o rok (licząc od 1 stycznia 2020 r.), okres przejściowy [prowadzenie ewidencji elektronicznej, jak i na papierze] dla wszystkich przedsiębiorców na dostosowanie swojej działalności do funkcjonowania systemu BDO, jest z pewnością bardzo dużym ułatwieniem dla korzystających z rejestru.

Ponadto zaistniała w Polsce sytuacja wymusiła swoiste „odroczenie” prac prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Rozwoju nad połączeniem Bazy Danych o Odpadach z bazą Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK VAT. Rada Ministrów planowała przyjąć projekt rozporządzenia (numer UD33)[3] do końca I kwartału 2020 r. Wiadomości o postępie działań zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów nie informują o rezygnacji z prac nad rozporządzeniem, jednocześnie nie mówią nic o kolejnych podjętych działaniach. Warto przypomnieć, że celem podjętych przez Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Rozwoju działań jest zmniejszenie szarej strefy w obrocie odpadami i zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Resort Rozwoju planuje by w przyszłości, wszystkie dane podawane przez wytwórców odpadów do rejestru BDO były weryfikowane z danymi z JPK VAT. Tym samym każdy wytwórca odpadów dodając kartę przekazania odpadów do rejestru BDO będzie dodatkowo umieszczał na niej numer faktury VAT. Takie działanie będzie pozwalało na szybkie potwierdzenie dokonania opłaty za odbiór odpadów lub ich zagospodarowanie. Tym samym planuje się „automatyczną” integrację danych dotyczących masy i rodzaju odpadów, ich posiadacza z danymi podatkowymi. Działania Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Rozwoju w konsekwencji prowadzić będą również do przekazania dodatkowych narzędzi Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w celu efektywnej weryfikacji prawdziwości przekazywanych danych o odpadach.


[1] http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf

[2] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000150/O/D20200150.pdf

[3] https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r62008,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Komentarze do wpisu “Zmiany w ewidencji odpadów w systemie BDO

  1. […] Edit 2: 19 października 2020 r, Zaktualizowano o pismo z dnia 2 października 2020 roku, które Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wystosował do Ministra Klimatu i Środowiska, Pana dr Michała Kurtyki. W piśmie przedstawiono opinię branży dotyczącą prac nad projektem nowelizacji ustawy o odpadach (druk UD 33) Edit 1: 14 października 2020 r. Uzupełnione o informacje, które będą spójne z bazą BDO i JPK oraz stanowisko branży odpadowejW kwietniu 2020 r. pisaliśmy o „odroczeniu” prac prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Rozwoju nad połączeniem Bazy Danych o Odpadach z bazą Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK VAT. Wstrzymanie prac nad połączeniem oby baz, było skutkiem zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://przemyslisrodowisko.pl/zmiany-w-ewidencji-odpadow-w-systemie-bdo/. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.