Jak zmienić lokalizację siedziby pomiotu w systemie BDO - instrukcja Przemysł i Środowisko

Jak zmienić lokalizację siedziby podmiotu w systemie BDO- instrukcja

Podmioty zobowiązane do wpisu do rejestru BDO, powinny złożyć wniosek rejestracyjny skierowany do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. System umożliwia zmianę lokalizacji siedziby podmiotu w zakresie prowadzonej działalności. Poniższa instrukcja opisuje schemat postępowania w przypadku konieczności dokonania zmian.

Jak dodać nową siedzibę do listy miejsc prowadzenia działalności?

Aby dokonać zmiany siedziby podmiotu, należy jeszcze przed złożeniem wniosku aktualizacyjnego dodać nowe miejsce prowadzenia działalności, które będzie stanowiło nową siedzibę. Dodanie miejsca prowadzenia działalności po utworzeniu wniosku aktualizacyjnego spowoduje, że nie znajdzie się ono na liście miejsc do wyboru.

W pierwszej kolejności należy wybrać podmiot w ramach którego będą prowadzone czynności w systemie BDO. Następnie za pośrednictwem przycisku „Nowe miejsce” należy uzupełnić wymagane pola.

Widok z bdo.mos.gov.pl

System wyświetli formularz dodania miejsca prowadzenia działalności, w którym należy uzupełnić następujące informacje:

 • Nazwa miejsca prowadzenia działalności;
 • Adres miejsca prowadzenia działalności (adres, kod pocztowy, numer budynku, numer lokalu);
 • Informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku.

Jeśli podmiot prowadzi działalność pod adresem, który nie ma przypisanego numeru budynku, powinien zaznaczyć pole brak numeru budynku, wówczas pole numer budynku zostanie zablokowane do edycji. Obowiązkowe do uzupełnienia są wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.

Widok z bdo.mos.gov.pl

W dalszej części formularza dodania miejsca prowadzenia działalności należy uzupełnić sekcje informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku, zawiera pola wyboru w zakresie wdrożonego systemu jakości oraz wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego. Jeśli podmiot posiada wspomniane systemy, powinien zaznaczyć taką informacje. System wyświetli dodatkowe informacje do uzupełnienia:

 • Datę uzyskania certyfikatu;
 • Podmiot wydający certyfikat;
 • Termin ważności certyfikatu.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Wprowadzone dane należy zaakceptować za pośrednictwem przycisku zapisz. System wyświetla informacje przypominającą o konieczności złożenia w ciągu 30 dni wniosku aktualizacyjnego.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Po uzupełnieniu wszystkich powyższych informacji, system automatycznie dodaje wprowadzone informacje na liście aktywnych miejsc prowadzenia działalności. Jeśli jednak na liście miejsc prowadzenia działalności znajduje się miejsce, które ma zostać oznaczone jako siedziba firmy, nie należy wykonywać powyższych czynności, lecz automatycznie przejść do poniżej opisywanych informacji.

Jak zmienić lokalizację siedziby podmiotu we wniosku aktualizacyjnym?

Po systemowym dodaniu siedziby do listy miejsc prowadzenia działalności, podmiot zobowiązany jest do złożenia wniosku aktualizacyjnego. Aby utworzyć nowy wniosek aktualizacyjny na początku należy wybrać podmiot w ramach, którego podmiot zamierza dokonać aktualizacji. Następnie z bocznego menu, należy wybrać zakładkę wnioski oraz wybrać opcję nowy wniosek.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Na liście wniosków roboczych, pojawi się wygenerowany wniosek aktualizacyjny. W celu edycji wniosku należy za pośrednictwem opcje wybrać edycję. System wyświetli formularz wniosku aktualizacyjnego, w którym do edycji są takie sekcje jak:

 • Dane identyfikacyjne podmiotu składającego wniosek (edytować można wyłącznie nazwę lub imię i nazwisko);
 • Adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • Osoba wypełniająca wniosek- osoba, która uzyska uprawnienia głównego użytkownika do konta podmiotu w BDO;

Jeśli podmiot zmienił lokalizację siedziby może dokonać aktualizacji danych identyfikacyjnych siedziby poprzez zaznaczenie pola „Zmiana siedziby podmiotu” w sekcji adres miejsca zamieszkania lub siedziby.

Po zaznaczeniu powyższego pola, system wyświetli dodatkowe informacje do uzupełnienia:

 • Nazwę miejsca prowadzenia działalności- system wyświetli listę wszystkich miejsc prowadzenia działalności podmiotu, spośród których należy wybrać miejsce prowadzenia działalności, które będzie stanowiło nową siedzibę firmy. W przypadku braku uprzedniego wprowadzenia miejsca prowadzenia działalności, nie będzie możliwe zaczytanie tej informacji;
 • Adres miejsca prowadzenia działalności.
Widok z bdo.mos.gov.pl

W dalszym etapie, system wyświetli listę zawierającą miejsca prowadzenia działalności podmiotu. Na pierwszym miejscu listy, znajduje się nowo wprowadzona siedziba podmiotu. Spośród wszystkich miejsc prowadzenia działalności należy wybrać to, które stanowi nową siedzibę podmiotu. Aby zaakceptować dane należy posłużyć się przyciskiem zapisz i przejdź dalej. Jeżeli podmiot zamierza również jednym wnioskiem zaktualizować inne dane dotyczące decyzji lub tabel może dokonać tego poprzez przycisk opcje. Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku aktualizacyjnego za pośrednictwem systemu BDO do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Zmieniając lokalizację siedziby podmiotu w systemie BDO należy pamiętać, aby proces ten odbył się według opisanej ścieżki działań. W pierwszej kolejności należy samodzielnie dodać miejsce prowadzenia działalności, a następnie za pośrednictwem wniosku aktualizacyjnego należy dokonać zmiany siedziby podmiotu. Odwrócenie kolejności działań uniemożliwi realizację zmiany siedziby.

Podziel się:
 • 8486
 • 4
 • 2

4 komentarzy “Jak zmienić lokalizację siedziby podmiotu w systemie BDO- instrukcja”

 1. Nie mogę wpisać poprawnego adresu bo system twierdzi “że nie ma miasta Londyn, jest tylko Londek Zdrój” . Poważnie chodzi o adres 05-825 Adamów 50.

  1. Dzień dobry!

   Sprawdziliśmy i mamy możliwość dodania takiej lokalizacji. Proszę wpisać pełen adres: Adamów 50 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
   Jako pierwsze pojawi się na szarym tle okno: Wprowadź szukaną miejscowość i ulicę.
   Następnie numer i kod pocztowy proszę wpisać ręcznie w oknie: Dodaj miejsce prowadzonej działalności.
   Jeśli nie zadziała, konieczny będzie kontakt z infolinią.

   Pozdrawiam,
   Paulina Pelczyk-Nieborak

 2. Chcę zmienić ulicę w miejscu prowadzenia działalności, ponieważ ulica zmieniła nazwę . Jak to zrobić?

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *