Co nas napędza?

Od pierwszych wystąpień po platformę szkoleniową

Działalność Akademii Przemysłu i Środowiska została zainicjowana prelekcjami i wystąpieniami przeprowadzonymi stacjonarnie oraz online w ramach działalności Kancelarii Ekologicznej Sp. z o.o. Pierwsze wystąpienia miały miejsce już w 2008 roku. Przez kolejne lata zostały przygotowane prelekcje na rzecz różnych podmiotów szkoleniowych oraz spotkania realizowane jako szkolenia wewnętrzne w zakładach produkcyjnych oraz dla organów administracji. Kolejnym krokiem było stworzenie bloga w 2017 roku oraz rozszerzenie współpracy w zakresie wystąpień w ramach Akademii Recyklingu i podczas branżowych spotkań na targach POLEKO. W 2020 roku Kancelaria Ekologiczna Sp. z o.o. uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00270/2020. Działania te zostały uwieńczone stworzeniem platformy szkoleniowej, na której właśnie możemy Cię powitać.
Teraz wspólnie tworzymy Naszą Historię!

Pozdrawiam,
Marcin Kaźmierski

Potwierdzenie aktualności wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dla Kancelarii Ekologicznej Sp. z o.o. - 2023 r.
Referencje potwierdzające udział w Radzie Ekspertów Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jako jej członek wydane przez Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o.o. - 2021 r.
Referencje wydane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, potwierdzające przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji dla członków Grupy Roboczej Gospodarka Odpadami, funkcjonującej w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” - 2020 r.
Referencje potwierdzające wygłoszenie 8 prelekcji podczas cyklu webinarów w ramach „Akademii Recyklingu” wydane przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - 2020 r.
Referencje potwierdzające przeprowadzenie warsztatowego szkolenia o tematyce BDO wydane przez Pleszewskie Zakłady Papiernicze SA - 2020 r.
Potwierdzenie uzyskania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przez Kancelarię Ekologiczną Sp. z o.o. wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Nasz numer ewidencyjny to 2.30/00270/2020 - 2020 r.
Referencje potwierdzające wygłoszenie prelekcji wydane przez Grupę Roboczą ds. Gospodarki Odpadami z Zielonej Góry działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” - 2019 r.
Referencje wydane przez Homanit Polska Sp. z o.o. i Spółka dotyczące m.in. współpracy w ramach przeprowadzenia szkoleń w zakresie ochrony środowiska w zakładzie przemysłowym - 2019 r.
Zaświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia online w ramach „Akademii Recyklingu” wydane przez Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o.o. - 2019 r.
Zaświadczenie wydane przez Kancelarię Radcy Prawnego Marcin Józefiak o przeprowadzeniu szkolenia w zakresie gospodarki odpadami dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - 2013 r.
Zaświadczenie o współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w ramach projekt UEPA, realizowanego w ramach działania „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” - 2011 r.
Zaświadczenie o wygłoszeniu serii prelekcji podczas konferencji o tematyce poświęconej emisji gazów cieplarnianych, gospodarce odpadami produkcyjnymi wydane przez Movida Conferences Izabella Kiriczok i Wspólnicy s.k. - 2011 r.
Zaświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia o tematyce implementacji Dyrektywy IED wydane przez MM Conferences S.A. - 2011 r.
Zaświadczenie o współpracy w zakresie przeprowadzonego audytu weryfikacyjnego dotyczącego rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu - 2008 r.