Pamiętaj!

Jeśli Twoja firma jest pośrednikiem w obrocie handlu odpadami innymi niż niebezpiecznie, który fizycznie nie staje się posiadaczem odpadu, to […]

Opłata roczna BDO

Przypominamy o uiszczeniu opłaty rocznej przez podmioty gospodarcze wpisane do rejestru #BDO!Wysokość opłaty wynosi dla mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł, a dla […]