Nasi eksperci traktują tematy związane z ochroną środowiska priorytetowo

marcin-jozefiak

r.pr. Marcin
Józefiak

  • Absolwent kierunku prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
  • Wpisany na listę mediatorów.
  • W latach 2007-2009 oraz 2012-2017 członek pozaetatowy, a w latach 2009-2011 członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.
  • Pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu w latach 2005-2006.
  • Trener VAT oraz kurator dla osób fizycznych i prawnych.
  • Reprezentuje między innymi państwowe osoby prawne, jednostki samorządowe, międzynarodowe konsorcja, firmy oraz osoby fizyczne w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym.
  • Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego i farmaceutycznego.
  • Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego, cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych, prowadzenia spraw sądowych, mediacji oraz postępowań arbitrażowych.