Nasi eksperci traktują tematy związane z ochroną środowiska priorytetowo

dr Marcin
Kaźmierski r.pr.

  • Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.
  • Biegły sądowy w dziedzinie ochrona środowiska ustanowiony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.
  • Weryfikator rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych.
  • Posiada bogate doświadczenie zarówno w przemyśle, jak i organach administracji publicznej, pracował między innymi w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz współpracował z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska, świadcząc pomoc prawną w zakresie prawa ochrony środowiska, handlu uprawnieniami do emisji, prawa budowlanego, bezpieczeństwa chemicznego oraz prawa administracyjnego.
  • Absolwent wydziałów Prawa i Administracji – kierunku prawo oraz Nauk Geograficznych i Geologicznych – kierunku ochrona środowiska Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie „nauki o Ziemi i środowisku”,  który uzyskał w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska współpracujący z wiodącymi kancelariami prawnymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Zobacz mój profil na LinkedIn