Co nas napędza?

Chcemy być wspierającym partnerem merytorycznym, w zakresie funkcjonowania Twojego zakładu zgodnie z poszanowaniem środowiska

Budujemy Akademię Przemysłu i Środowiska by była źródłem wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność przemysłową z poszanowaniem zasobów przyrody i obowiązującymi normami prawnymi. Zachęcamy do „zmiany optyki” w dotychczasowych działaniach. W tym celu poruszamy ważne tematy dla tych, którzy myślą o rozwoju przemysłu z poszanowaniem środowiska, niezależnie od tego, na jakim etapie kariery zawodowej się znajdują oraz jaką rolę w postępowaniu administracyjnym pełnią. Ciągle powiększamy zasoby zgromadzonej wiedzy, co pozwoli na kompleksowe podejście do omawianych zagadnień. Dlaczego? Ochrona środowiska to dynamicznie rozwijająca się branża, w której liczne zmiany w prawie wymuszają konieczność stałego dostosowywania się do rozmaitych wymagań. A nieustanny rozwój technologii i rozwiązań chroniących środowisko zmienia sposób patrzenia na wymagania prawne. Naszym celem jest zapewnienie Tobie szerokiego pakietu informacji pozwalających na funkcjonowanie zgodnie z prawodawstwem oraz najnowszymi metodami ograniczania oddziaływania i ochrony środowiska.