Nasi eksperci traktują tematy związane z ochroną środowiska priorytetowo

dr inż. Weronika
Warachowska

Doktor w dziedzinie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek akcji naukowej COST (eng. European Cooperation in Science & Technology) oraz organizacji Land4Flood, której działalność skupia się na współpracy jednostek naukowych, administracji publicznej, biznesu oraz podmiotów prywatnych w celu efektywnego zarządzania ryzykiem powodziowym na terenach prywatnych. Prelegent oraz uczestnik licznych międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych i branżowych, m.in.:
– European Geosciences Union General Assembly w 2019 oraz 2022 roku;
– International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights Conference w 2020 r.;
– Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej w 2018, 2019 oraz 2021 roku.

Uczestniczka misji naukowych (Short Term Scientific Mission) oraz staży naukowych:
– na Uniwersytecie im. Jana Evangelisty Purkyne w Uściu nad Łabą (Czechy) (I-II.2019 r.) – Badania nad wielopoziomowym zarządzaniem ryzykiem powodziowym na terenach prywatnych w Czechach;
– na Uniwersytecie w Vigo (Hiszpania) (I-II.2020 r.) – Badania nad aplikacją teorii w celu ustalenia zakresu współpracy podmiotów procesu decyzyjnego w zarządzaniu ryzykiem powodziowym na terenach prywatnych;
– w Regionalnym Centrum Badań Polityki Energetycznej przy Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie (Węgry) (II-III.2022 r.). Badania nad implementacją rozwiązań opartych na przyrodzie w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w Polsce i Węgrzech.

Ekspert ds. planów lokalnych w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „iTre-es – Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy”.

Swoją wiedzę wykorzystuje w praktyce jako specjalista w zakresie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Systemów Informacji Geograficznej oraz systemów normalizacyjnych ISO oraz EMAS w Kancelarii Ekologicznej.