Co nas napędza?

Poszczególne szkolenia różnią się pod względem udostępnionych materiałów – zawsze zapoznaj się ze szczegółowym opisem konkretnego szkolenia.

Długo zastanawialiśmy się, czy wszystkie opracowane dla Ciebie szkolenia powinny zawierać ten sam zestaw materiałów. Nasze doświadczenia przy opracowywaniu dokumentacji uświadomiły nam, że nie ma takiej konieczności. Dlatego każde udostępnionych Ci szkolenie zawiera tylko te elementy, które pozwolą na samodzielne opracowanie wniosku, zgłoszenia, raportu omawianego w danym szkoleniu. Ważne, by w trakcie szkolenia zapoznać się ze wszystkimi składowymi, ponieważ razem tworzą one komplet przekazujący pełnię wiedzy na omawiany temat.

Sprawdź