Twój produkt został dodany do koszyka!

Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów

Z części I pt. „Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT – przetwarzanie odpadów” dowiesz się:

 • Czym są najlepsze dostępne techniki BAT?
 • Co określa się w pozwoleniu zintegrowanym?
 • Kiedy następuje odstępstwo od granicznych wielkości emisji zanieczyszczeń?

Z części II pt. „Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów – procedura dostosowania” dowiesz się:

 • Jakie są kroki dostosowywania pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT?

Z części III pt. „Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów – BAT 7 i 20” dowiesz się:

 • Jak dostosować pozwolenie zintegrowane do wymagań konkluzji BAT 7 i 20?

Konkluzje BAT są dokumentami przyjmowanymi przez Unię Europejską zawierającymi wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji oraz poziomów emisji. Zawartość BAT jest kluczowa przy ustalaniu warunków pozwolenia zintegrowanego. Funkcjonujące pozwolenia zintegrowane muszą być dostosowywane do znajdujących się w konkluzjach BAT założeń.

Proces dostosowywania pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT opisany jest w przepisach Prawa ochrony środowiska. O najlepszych dostępnych technikach, krokach, z jakich składa się proces dostosowywania pozwoleń oraz o monitorowaniu emisji do wody i do powietrza w ramach BAT 7 i 20 opowiada radca prawny Marcin Kaźmierski.

Szkolenie „Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów” stanowi swoiste zaproszenie zarówno do refleksji nad tematem konkluzji BAT, jak i do dalszej dyskusji. Analiza poszczególnych zagadnień, realizowanych tylko i wyłącznie z perspektywy Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, może przynieść zupełnie inne wnioski niż całościowe spojrzenie na najlepsze dostępne techniki oraz konkluzje BAT dla innych branż i zagadnień.
W swojej pracy miałem i mam do czynienia z tematyką konkluzji BAT dla różnych branż*, co wiąże się z analizą prawie wszystkich konkluzji BAT i dokumentów referencyjnych BREF. Dlatego też uważam, że przemyślenia, którymi się z Państwem dzielę, mogą ukazać nowe, odmienne od dotychczasowego, spojrzenie na zagadnienie konieczności dostosowywania pozwoleń zintegrowanych przez prowadzącego instalację do wymogów stawianych w konkluzjach BAT.
Polecam szkolenie!
dr Marcin Kaźmierski

*m.in. w odniesieniu do spalania odpadów, przetwarzania odpadów, dużych obiektów energetycznego spalania, przemysłu szklarskiego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu produkcji płyt drewnopochodnych.

Czego się nauczysz?

 • zapoznasz się z pojęciem najlepszych dostępnych technik BAT,
 • poznasz warunki odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych,
 • zapoznasz się z zakresem pozwolenia zintegrowanego,
 • jak przebiega proces dostosowywania pozwoleń zintegrowanych do najlepszych dostępnych technik BAT;
 • zapoznasz się dostosowywaniem do BAT 7 i 20

Szkolenie „Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów” będzie przydatne dla:

 • Prowadzących instalacje posiadających pozwolenie zintegrowane,
 • Podmiotów przetwarzających odpady.

Elementy szkolenia

Zajrzyj do szkolenia i dowiedz się jakie materiały zawiera
Najlepsze dostępne techniki tzn. konkluzje BAT są dokumentami przyjmowanymi przez Unię Europejską zawierającymi wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji oraz poziomów emisji. Zawartość BAT jest kluczowa przy ustalaniu warunków pozwolenia zintegrowanego. Funkcjonujące pozwolenia zintegrowane muszą być dostosowywane do znajdujących się w konkluzjach BAT założeń. Proces dostosowywania pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT opisany jest w przepisach Prawa ochrony środowiska. O najlepszych dostępnych technikach, krokach z jakich składa się proces dostosowywania pozwoleń oraz o monitorowaniu emisji do wody i do powietrza w ramach BAT 7 i 20 opowiada radca prawny Marcin Kaźmierski.

 • Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT – Przetwarzanie odpadów
  07:10
 • Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT – Procedura dostosowania
  10:21
 • Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT – Bat 7 i 20
  07:47
 • Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów

Wsparcie techniczne

Portal działa poprawnie na poniższych przeglądarkach:
– Chrome
– Firefox
– Safari
– Opera
– OS Safari
– Android Browser
– Chrome for Android
– Edge

Portal nie działa poprawnie na niewspieranych przez twórców przeglądarkach, np. Internet Explorer.

Jeśli pojawiły się z problemy z użytkowaniem portalu:

 • sprawdź czy posiadasz aktualny system operacyjny
 • sprawdź czy przeglądarka, której używasz posiada aktualną wersję
 • sprawdź czy szerokość przeglądarki ustawiona jest na 100%
 • sprawdź czy nie posiadasz dodatkowego oprogramowania lub rozszerzeń przeglądarki, które mogą blokować działanie portalu
 • usuń pliki tymczasowe przeglądania

Jeśli problemy nadal będą występować prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@przemyslisrodowisko.pl.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń?

Doświadczenie

Szkolenia tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Proces od A do Z

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie on-line możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Wiedza w jednym miejscu

Materiały Akademii to zweryfikowane i pewne źródło informacji

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Atrakcyjność materiałów szkoleniowych

Ucz się tak, jak lubisz. Słuchaj! Czytaj! Oglądaj! Zdobywaj wiedzę.
Uzyskaj dostęp do szkolenia