Jakie instalacje muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane muszą posiadać instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określone w Rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169 z późn. zm.). Instalacje te dzielą się na sześć grup:
– instalacje do wytwarzania energii i paliw,
– instalacje do produkcji i obróbki metali,
– instalacje w przemyśle mineralnym,
– instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych,
– instalacje w gospodarce odpadami,
– instalacje w innych rodzajach działalności (np. produkcja papieru, chów i hodowla, barwienie włókien, konserwacja drewna środkami chemicznymi, oczyszczanie ścieków i inne).
Rozporządzenie określa parametry, dla których dane instalacje wymagają pozwolenia zintegrowanego. Instalacje, które nie osiągają określonych progów oraz instalacje stosowane wyłącznie do badań, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych, nie muszą uzyskiwać pozwolenia zintegrowanego. Wszystkie instalacje wymagające lub niewymagające pozwolenia zintegrowanego znajdujące się na terenie jednego zakładu można objąć jedną decyzją.

Podstawa prawna – Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169 z późn. zm.)

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.