Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami - kto i do kiedy musi je złożyć?

Podmioty zobowiązane do złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami to:

  • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania,
  • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
  • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane produkty jednorazowego użytku – torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową,
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty (opony, oleje, preparaty smarowe),
  • wprowadzający pojazdy,
  • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel,
  • wprowadzający baterie lub akumulatory.

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami należy złożyć za poprzedni rok kalendarzowy za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO do 15 marca za pośrednictwem elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Pełne brzmienie przepisu mówiącego o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania można znaleźć w art. 73 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 295, 877).

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.