Kategorie:

Co jest odpadem instalacyjnym a co pozainstalacyjnym?

Odpady powstające w wyniku eksploatacji instalacji np. frezarki użytkowanej stacjonarnie na terenie zakładu są odpadami instalacyjnymi, niezależnie od tego, czy jest to materiał własny czy powierzony w ramach zleconej usługi).
Odpady wytworzone w związku z eksploatacją, naprawą, demontażem czy rozbiórką instalacji Klienta np. frezarki użytkowanej na terenie zakładu Klienta w ramach zleconej usługi są, w rozumieniu ustawy, odpadami pozainstalacyjnymi.
Podstawa prawna – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.