Co nas napędza?

Wzory wniosku

Uzyskanie decyzji administracyjnej w postaci zezwolenia, pozwolenia, zgody, koncesji, jest zwieńczeniem działań podjętych przez wnioskodawcę. Ona sama jest wydawana przez organ jako pozytywne (czyli najbardziej pożądane) zakończenie postępowania administracyjnego. W zapisach ustaw wymienione są grupy informacji, które powinieneś zawrzeć w konkretnej dokumentacji w celu uzyskania decyzji. Jednak są tylko wymienione… By rozwiać wszelkie wątpliwości, co należy zawrzeć w danym typie wniosku, w konkretnym jego punkcie, opracowane zostały dla Ciebie przykładowe wzory dokumentów omawianych w poszczególnych szkoleniach. Na przykładową dokumentację składa się: pismo przewodnie, wniosek, pełnomocnictwo. W przypadku, gdy dana dokumentacja wymaga innych załączników, informację o konieczności ich przygotowania znajdziesz w danym pakiecie.

Przygotowane dla Ciebie wnioski w postaci wzorów, opatrzone zostały dodatkowymi informacjami takimi jak: dane, które należy przedstawić w konkretnym punkcie, podpowiedzi, które mówią, gdzie możesz znaleźć potrzebne źródła, z jakich wzorów warto skorzystać, i inne cenne dla Ciebie wskazówki. Zwróć uwagę, że opracowany wzór jest jedynie przykładowym wnioskiem, który ma pomóc Ci w przygotowaniu właściwego dokumentu, który będzie procedowany. Dużym ułatwieniem dla Ciebie i innych przygotowujących dokumentację przy pomocy naszych wzorów będą opracowane przez nas kalkulatory 😊.
Pamiętaj jednak, że wymagania organów mogą być różne i mogą one wynikać ze specyfiki instalacji czy też z zamierzonego sposobu korzystania ze środowiska.

Wzory dokumentacji, abyś mógł je przygotować samodzielnie

Pamiętaj jednak, że wymagania organów mogą być różne i mogą one wynikać ze specyfiki instalacji czy też z zamierzonego sposobu korzystania ze środowiska.

Zobacz jak wyglądają przygotowane przez nas wzory dokumentacji.

1. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - stanowiska spawalnicze

2. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - kocioł o mocy ≤ 0,5 MW