Od stycznia 2021 r. tylko elektroniczna ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Loading

Jeżeli ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875) nie będzie zmieniona, a nic na to nie wskazuje, to od 1 stycznia 2021 r. wpis przedsiębiorcy do elektronicznej Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami będzie jedyną dopuszczalną formą prowadzenia ewidencji. Nie będzie już możliwe prowadzenie jej w formie papierowej.

Za brak prowadzenia ewidencji odpadów w wersji elektronicznej grozić będą poważne kary – włącznie z zaprzestaniem działalności gospodarczej. Jakie sankcje trzeba brać pod uwagę zwlekając z zamianą papierowego rejestru na elektroniczny?

 • kara pieniężna 5000 zł – 1 000 000 zł – za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru;
 • wykreślenie z rejestru – za złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym;
 • kara pieniężna 5000 zł – 1 000 000 zł – za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością objętą wpisem;
 • kara pieniężna 2000 zł – 10 000 zł – za transport odpadów bez wpisu;
 • kara aresztu albo grzywny – za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru;
 • kara aresztu albo grzywny – za brak wniosku o wpis do rejestru lub jego zmianę.

Czy można jeszcze łudzić się, że termin dokonania wpisu do BDO zostanie przesunięty?

Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 18 listopada 2020 r.[1] nie pozostawia złudzeń – kolejne przesunięcie terminu wymagałoby zmian legislacyjnych, które w tym zakresie w najbliższym czasie nie są planowane. Według resortu klimatu większość urzędów marszałkowskich prowadzi rejestrację na bieżąco, ewentualnie załatwia jeszcze sprawy, które wpłynęły pod sam koniec 2019 r. i posiadają braki formalne lub zawierają nieprawidłowości.

Jeśli więc wciąż nie uzyskałeś wpisu do rejestru BDO, mimo że złożyłeś wniosek do urzędu marszałkowskiego wiele miesięcy temu, skontaktuj się z właściwym urzędem, by ustalić na jakim etapie jest procedowanie złożonych przez ciebie dokumentów.

Złożenie wniosku do końca 2020 roku chroni przed karami za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru, co wynika z art. 236b ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797)[2], dodanego przepisami antycovidowymi. Dlatego przedsiębiorcy chcący w przyszłym roku bez przeszkód prowadzić działalność związaną z odpadami, a prowadzący dotychczas rejestr odpadów w wersji papierowej, powinni złożyć we właściwym urzędzie marszałkowskim wniosek o wpis do BDO jak najszybciej, zwłaszcza że urząd ma 30 dni na dokonanie wpisu i to pod warunkiem, że składany wniosek jest kompletny i bezbłędny. Obecnie wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy BDO. W sytuacjach, gdy podmiotowi zależy na szybkim nadaniu numeru rejestrowego zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem właściwego urzędu marszałkowskiego.

Nie warto się ociągać. Działając z odpowiednim marginesem czasu unikniemy stresu wynikającego z problemów technicznych systemu BDO. Z informacji, jakie do nas docierają wynika, że mogą się pojawić na przykład problemy z logowaniem, utraconym hasłem, błędnym przypisaniem konta do podmiotu, brakiem możliwości dołączenia dokumentów wymaganych ustawą o odpadach czy „zablokowania” wniosków w systemie w taki sposób, że nie są dostępne ani do edycji, ani do zatwierdzenia. Takie usterki wymagają interwencji pomocy technicznej BDO, co zabiera kilka cennych dni.

Dobrą wiadomością jest to, że archiwalnych danych zawartych w papierowej ewidencji odpadów nie trzeba przenosić do systemu BDO. Ponieważ termin na wpis do BDO był kilkakrotnie przesuwany, to samo dotyczyło wprowadzania do bazy danych z papierowych kart ewidencji odpadów wydanych w 2020 r. Najpierw był to 1 stycznia 2020 r., potem 31 stycznia 2021 r., a obecnie w ogóle nie ma granicznej daty. Wynika to z majowej nowelizacji specustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która uchyliła art. 236a ust. 3 ustawy o odpadach dotyczący obowiązku wprowadzenia do BDO dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w formie papierowej. To zaś oznacza, że tradycyjnie wypełnianych dokumentów w ogóle nie trzeba przenosić do bazy. Wystarczy, że przedsiębiorca za 2020 r. prowadzi ewidencję papierową. 

Sprawdź czy obowiązuje cię wpis do BDO – szczegóły znajdziesz w naszym artykule: Co warto wiedzieć o rejestrze BDO prowadząc firmę 

Skorzystaj z naszego poradnika BDO – znajdziesz w nim odpowiedzi na najczęstsze pytania i problemy związane z rejestracją w systemie oraz jego prowadzeniem.

Mogą okazać się pomocne również:

https://przemyslisrodowisko.pl/poradnik-bdo-skladanie-sprawozdan/

https://przemyslisrodowisko.pl/poradnik-bdo-skladanie-sprawozdan-2/

https://przemyslisrodowisko.pl/poradnik-bdo-skladanie-sprawozdan-3/

https://przemyslisrodowisko.pl/poradnik-bdo-skladanie-sprawozdan-4/

 


[1] Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 18 listopada 2020 r.

Obecnie w urzędach marszałkowskich na bieżąco rozpatrywane są elektroniczne wnioski o wpis do Rejestru-BDO, a w niewielkiej części z nich procedowane są również wnioski złożone w formie papierowej przed 1 stycznia 2020 r. Z informacji przekazanych przez marszałków do rozpatrzenia w formie papierowej w większości pozostały te, które oczekują na uzupełnienie braków formalnych przez przedsiębiorców.

Ze względu na ogłoszony w bieżącym roku stan epidemii dopuszczono przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na prowadzenie ewidencji w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Ponadto do końca bieżącego roku umożliwiono prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej podmiotom zobowiązanym do wpisu w Rejestrze-BDO do momentu jego uzyskania. Kolejne przesunięcie terminu wymagałoby zmian legislacyjnych, które w tym zakresie w najbliższym czasie nie są planowane.

[2] art. 236b ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) brzmi:
Prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru

 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru.
 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a-5g do ustawy.
 3. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.