pakt klimatyczny

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) - Akademia Przemysłu i Środowiska

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS)

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których pochodzenie związane jest z przemysłem. System stanowi aktualnie jeden z kluczowych mechanizmów umożliwiających trwałą redukcję emisji gazów cieplarnianych. W myśl zasady „zanieczyszczający płaci” liczne zakłady przemysłowe w całej Wspólnocie zobowiązane są do uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami i...

Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce Przemysł i Środowisko

Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) nie jest już odległą ideą czy tematem niszowym. Oznacza bardzo realne i konkretne działania – styl produkcji i użytkowania produktów, które już teraz przynoszą wymierne efekty dla firm-producentów oraz dla całych społeczeństw, które możemy obserwować wokół nas na co dzień. Mamy nadzieję, że przykłady przedstawione w niniejszym artykule będą stanowiły dla...

Rozmowy o klimacie to za mało – podsumowanie szczytu G20 oraz COP26 Przemysł i Środowisko

Rozmowy o klimacie to za mało – podsumowanie szczytu G20 oraz COP26 cz.1

Najnowsze doniesienia naukowe wskazują, że do 2030 r. powinniśmy zmniejszyć poziom emisji o połowę, a do połowy bieżącego stulecia osiągnąć zerowy poziom emisji netto, jeżeli chcemy ograniczyć wzrost temperatur spowodowanych globalnym ociepleniem do poziomu sporo poniżej 2°C – a najlepiej do 1,5°C – zgodnie z tym, co zapisano w porozumieniu paryskim. Tymczasem eksperci wskazują, że...