Tu znajdziesz wideo przybliżające tematykę Ocena oddziaływania na środowisko

2024-03-05

Uzupełnienie, sprostowanie i zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji

Czego się dowiesz z wideo? Czy mogę poprawić błędną lub niepełną decyzję? Co mogę zrobić w przypadku uzyskania niepełnej lub błędnej decyzji? W jaki s...
2024-02-06

Wezwanie do uzupełnienia wniosku w postępowaniu administracyjnym

Gdy aplikujemy o wydanie decyzji, gdy prowadzone jest postępowanie administracyjne, możemy otrzymać od organu wezwanie. Może być ono oparte na dwóch r...
2023-04-15

Czy w każdej sytuacji można uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czego się dowiesz z wideo? W jakich sytuacjach istnieje obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? Czy można uzyskać decyzję o środ...

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.