Tu znajdziesz wideo przybliżające tematykę Odpady

2024-02-20

Jak rozumieć definicję instalacji?

Czego się dowiesz z wideo? Co jest a co nie jest instalacją? Jakie wątpliwości wiążą się z pojęciem instalacji? Jak rozumieć powiązanie technologiczne...
Dowiedz się więcej
2024-02-06

Wezwanie do uzupełnienia wniosku w postępowaniu administracyjnym

Gdy aplikujemy o wydanie decyzji, gdy prowadzone jest postępowanie administracyjne, możemy otrzymać od organu wezwanie. Może być ono oparte na dwóch r...
Dowiedz się więcej
2023-02-15

Błąd w złożonym sprawozdaniu rocznym w BDO – oczywista omyłka pisarska

Czego się dowiesz? Co zrobić z błędem zauważonym po złożeniu w systemie BDO rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach? Jak poprawić oczywistą omył...
Dowiedz się więcej

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.