Tu znajdziesz wideo przybliżające tematykę Odpady

2024-07-09

Odpady zmieszane a mieszanina odpadów

Czego dowiesz się z wideo? Czym są odpady zmieszane? Czym jest mieszanina odpadów? Na czym polega różnica pomiędzy odpadami zmieszanymi a mieszaniną o...
2024-06-18

Kiedy KPO? Kiedy KPOK?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazanie odpadów pomiędzy stacją przeładunkową lub punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanej dale...
2024-05-14

Odpad a produkt uboczny

Czego się dowiesz z wideo? Co jest, a co nie jest produktem, produktem ubocznym i odpadem w procesie produkcyjnym? Czy wytwórca przedmiotu może zmieni...
2024-04-16

Przeniesienie pozwolenia pomiędzy podmiotami cz.2

Czego dowiesz się z wideo? Z części 2 dowiesz się: Kim jest prowadzący instalację? Czym jest tytuł prawny? Czy wydana decyzja może być współdzielona? ...
2024-04-09

Przeniesienie pozwolenia pomiędzy podmiotami cz.1

Czego dowiesz się z wideo? Z części 1 dowiesz się:  Jakie przepisy mówią o przenoszeniu pozwoleń? Jaka jest różnica między pozwoleniem a zezwoleniem? ...
2024-03-19

Odpady instalacyjne a odpady pozainstalacyjne

Czego się dowiesz z wideo? Czym jest instalacja? Co rozumie się przez eksploatację instalacji? Które instalacje prowadzą do wytwarzania odpadów? Jakie...
2024-03-05

Uzupełnienie, sprostowanie i zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji

Czego się dowiesz z wideo? Czy mogę poprawić błędną lub niepełną decyzję? Co mogę zrobić w przypadku uzyskania niepełnej lub błędnej decyzji? W jaki s...
2024-02-20

Jak rozumieć definicję instalacji?

Czego się dowiesz z wideo? Co jest a co nie jest instalacją? Jakie wątpliwości wiążą się z pojęciem instalacji? Jak rozumieć powiązanie technologiczne...
2024-02-06

Wezwanie do uzupełnienia wniosku w postępowaniu administracyjnym

Gdy aplikujemy o wydanie decyzji, gdy prowadzone jest postępowanie administracyjne, możemy otrzymać od organu wezwanie. Może być ono oparte na dwóch r...
2023-02-15

Błąd w złożonym sprawozdaniu rocznym w BDO – oczywista omyłka pisarska

Czego się dowiesz? Co zrobić z błędem zauważonym po złożeniu w systemie BDO rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach? Jak poprawić oczywistą omył...

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.