Czym jest audyt zintegrowany?

Systematycznie przeprowadzane audyty badają zgodności działania organizacji z założeniami wdrażanych w nich norm. W przypadku wdrożenia w firmie zintegrowanego systemu zarządzania, możliwe jest przeprowadzanie audytów zintegrowanych, które pozwalają na odbycie wyłącznie jednego audytu dla wszystkich norm będących częścią systemu. Taka praktyka pozwala na zaoszczędzenie czasu pracowników oraz uproszczenie procesu zarządzania wdrożonymi systemami.

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.