Czym jest ISO (International Organization for Standardization)?

ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna to organizacja pozarządowa, zajmująca się określaniem standardów jakości dla produktów i usług. ISO zrzesza krajowe organizacje normalizacyjne z prawie wszystkich państw świata. Za organizację działalności normalizacyjnej w Polsce odpowiada Polski Komitet Normalizacyjny.

ISO dostarcza normy, czyli dokumenty opracowane przez specjalistów z danych dziedzin, które zawierają dobre praktyki, wskazówki i informacje dotyczące aspektów tych działalności. Wdrażanie norm ISO nie jest obowiązkowe, jednak często wdrażane są przez małe i duże firmy oraz organizacje w celu poprawy efektywności, wydajności, minimalizacji ryzyka i prowadzenia działalności w sposób zrównoważony. Organizacja stworzyła około 25 000 norm dotyczących wielu zagadnień takich jak wydajność energetyczna, robotyka, zarządzanie, jakość powietrza, żywność, obuwie, fajerwerki, ceramika, kinematografia i wiele innych. ISO poprzez swoje normy zapewnia kompatybilność produktów i usług na świecie, a także ułatwia komunikację w skali globalnej poprzez zestandaryzowanie pojęć, oznaczeń i symboli. Udoskonalają one także metody i techniki produkcyjne, a także działają na rzecz ochrony zdrowia, życia i środowiska. Normy ISO przyczyniają się do spełniania wszystkich siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju.

Najczęściej wdrażanymi normami są te z serii ISO 9000 (normy dotyczące zarządzania jakością), ISO 14000 (normy dotyczące zarządzania środowiskiem) i ISO/IEC 27001 (system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji).

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.