Twój produkt został dodany do koszyka!

Wymagane i zalecane załączniki w formie kartograficznej i graficznej

Z części I pt. „Wymagane i zalecane załączniki w formie kartograficznej i graficznej w wybranych postępowaniach” dowiesz się:

 • Jakie załączniki graficzne i kartograficzne są wymagane do uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na wycinkę drzew?
 • Jakie załączniki można dołączyć nieobligatoryjnie?
 • Które z ustaw i w jakich artykułach mówią o obligatoryjnych załącznikach graficznych i kartograficznych?
 • Które z ustaw i w jakich artykułach mówią o nieobligatoryjnych załącznikach graficznych i kartograficznych?

 

Przepisy prawa w sytuacji ubiegania się o niektóre z pozwoleń, nakładają na podmiot obowiązek dołączenia do wniosku załączników w formie kartograficznej lub graficznej. Ustawodawca w zależności od tego czego dotyczy problematyka sprawy, może wymagać przedstawienia na przykład zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko czy zaprezentowania planu zakładu. Oprócz załączników obligatoryjnych, stworzyć można również materiały dodatkowe, które wspomagają wnioskodawcę w skutecznym przekazaniu informacji.

Chcąc uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne lub pozwolenie na wycinkę drzew, konieczne jest uszczegółowienie przekazywanych informacji za pomocą załączników w formie kartograficznej i graficznej. Po zapoznaniu się z przepisami ustaw poruszających to zagadnienie, będziesz miał pewność, że nie pominiesz żadnego z wymaganych elementów.

By kompleksowo przedstawić temat wymaganych i zalecanych załączników w formie kartograficznej i graficznej przygotowaliśmy, wideo, które zawiera wszystkie najistotniejsze zagadnienia dla danego tematu, prezentację stanowiącą uzupełnienie zagadnień omówionych przez prowadzącą szkolenie oraz jeden test kompetencji.

 

Słowo od prelegentki:

Szanowni Państwo,

zgodnie z literą prawa, informacje zawarte we wnioskach są rozszerzane, uzupełniane, doszczegóławiane poprzez dane przedstawiane w załącznikach. Same załączniki mogą mieć charakter opisowy jak również graficzny i kartograficzny. Prawidłowo przygotowany załącznik graficzny oraz kartograficzny stanowi bezcenne źródło informacji przestrzennej, pozwalające na analizę stanu obecnego jak i zmian zachodzących na danym terenie w okresie wielolecia.

Co istotne, w zależności od rodzaju składanego wniosku, przygotowanie załącznika graficznego bądź kartograficznego może mieć charakter obligatoryjny lub dowolny. W przypadku nie załączenia do wniosku, załącznika wymaganego ustawą, złożona dokumentacja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia. Natomiast w drugim przypadku, dodanie załączników graficznych, kartograficznych ma uzupełnić treść wniosku, pomóc w interpretacji danych przestrzennych.

Zapraszam serdecznie do zapoznania się ze szkoleniem, podczas którego dowiedzą się Państwo jaki typ załącznika należy przygotować dla danego typu wniosku.

dr inż. Weronika Warachowska

Czego się nauczysz?

 • Jakie załączniki graficzne i kartograficzne są wymagane do uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na wycinkę drzew?
 • Jakie załączniki można dołączyć nieobligatoryjnie?
 • Które z ustaw i w jakich artykułach mówią o obligatoryjnych załącznikach graficznych i kartograficznych?
 • Które z ustaw i w jakich artykułach mówią o nieobligatoryjnych załącznikach graficznych i kartograficznych?
 • osób ubiegających się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • osób ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • osób ubiegających się o zezwolenie na wycinkę drzew,
 • osób pracujących w administracji publicznej

Elementy szkolenia

Zajrzyj do szkolenia i dowiedz się jakie materiały zawiera

 • Wymagane i zalecane załączniki w formie kartograficznej i graficznej
  06:23
 • Test kompetencji – Wymagane i zalecane załączniki w formie kartograficznej i graficznej

Wsparcie techniczne

Portal działa poprawnie na poniższych przeglądarkach:
– Chrome
– Firefox
– Safari
– Opera
– OS Safari
– Android Browser
– Chrome for Android
– Edge

Portal nie działa poprawnie na niewspieranych przez twórców przeglądarkach, np. Internet Explorer.

Jeśli pojawiły się z problemy z użytkowaniem portalu:

 • sprawdź czy posiadasz aktualny system operacyjny
 • sprawdź czy przeglądarka, której używasz posiada aktualną wersję
 • sprawdź czy szerokość przeglądarki ustawiona jest na 100%
 • sprawdź czy nie posiadasz dodatkowego oprogramowania lub rozszerzeń przeglądarki, które mogą blokować działanie portalu
 • usuń pliki tymczasowe przeglądania

Jeśli problemy nadal będą występować prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@przemyslisrodowisko.pl.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń?

Proces od A do Z

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Doświadczenie

Szkolenia tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie on-line możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Wiedza w jednym miejscu

Materiały Akademii to zweryfikowane i pewne źródło informacji

Atrakcyjność materiałów szkoleniowych

Ucz się tak, jak lubisz. Słuchaj! Czytaj! Oglądaj! Zdobywaj wiedzę.

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy
Uzyskaj dostęp do szkolenia