pełnomocnictwo

Wniosek rejestracyjny BDO Przemysł i Środowisk

Instrukcja BDO – wniosek rejestracyjny wytwarzającego odpady bez pozwolenia

Jeśli w ramach swojej działalności wytwarzasz odpady w ilości większej niż jest to zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531) [1], podlegasz obowiązkowi prowadzenia ewidencji w systemie BDO. W sytuacji, w której...

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla usług budowlanych, serwisowych i innych Przemysł i Środowisko

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla usług budowlanych, serwisowych i innych

Poniższy artykuł to instrukcja tworzenia sprawozdań w systemie BDO dla podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. Usługi budowlane, rozbiórkowe i inne, a wytwarzanie odpadów Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 [1] Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U....

Opłata skarbowa - co, jeśli nie została wpłacona lub wpłacona błędnie Przemysł i Środowisko

Opłata skarbowa – co, jeśli nie została wpłacona lub wpłacona błędnie?

Uzyskanie decyzji administracyjnej może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej do odpowiedniego organu, w momencie złożenia stosownego wniosku. Jeśli w danym postępowaniu administracyjnym korzystamy z usług pełnomocnika, również zobowiązuje to do dokonania dodatkowej opłaty na konto urzędu. Co, jeśli zapomnimy jednak o uiszczeniu opłaty? Co, jeśli opłata będzie za niska, za wysoka lub wpłacona...

Wnioski składane poprzez system BDO – co musisz wiedzieć o wniosku rejestracyjnym?

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO umożliwia gromadzenie informacji o odpadach oraz ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Obowiązek rejestracji w Bazie BDO dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w art. 50...

Pełnomocnictwo w ramach obsługi systemu BDO Przemysł i Środowisko

Pełnomocnictwo w ramach obsługi systemu BDO

Często przez natłok obowiązków, przedstawiciel przedsiębiorstwa nie jest w stanie osobiście załatwić części spraw pod kątem wymogów formalnych. Przysługuje mu prawo, aby udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej, działającej w jego imieniu. Celem uzyskania umocowania prawnego jest formalne udzielenie pełnomocnictwa. Dokument ten jest również udzielany w ramach obsługi systemu BDO. Zatem, jeżeli użytkownikiem głównym nie jest osoba...