przemysł

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu - o jakich terminach musisz pamiętać? Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu – o jakich terminach musisz pamiętać?

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobowiązany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania – to m.in. sprawozdanie środowiskowe o wytwarzanych odpadach, opłaty produktowe, sprawozdawczość dotycząca wprowadzania pyłów do powietrza czy inne obowiązki wynikające ściśle z prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszy kwartał każdego roku to prawdziwy „maraton” obfitujący w roczne zestawienia, sprawozdania wynikające z korzystania...

Czy firmy robią wystarczająco dużo na rzecz ochrony środowiska?

EDIT: 3 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny Tygodnik Gospodarczy PIE z 13 lipca 2023 r. Z dokumentem można zapoznać się pod linkiem: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/07/Tygodnik-PIE_28-2023.pdf Unijna dyrektywa w sprawie odpadów [1] zobowiązuje państwa członkowskie UE do zastosowania wszelkich niezbędnych środków na rzecz budowania europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym, opartej na recyklingu o wysokiej...

Jakie są główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza z przemysłu i jakie sektory najbardziej przyczyniają się do tego?

Zanieczyszczenie powietrza wynika z działalności przemysłowej człowieka, która wiąże się z emisją substancji stałych, ciekłych lub gazowych w szkodliwych ilościach. Zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska...

Sektor cementowy -jak wpływa na realizację celów środowiskowych? przemysł i środowisko

Sektor cementowy – jak wpływa na realizację celów środowiskowych?

Cement jako filar budownictwa, od starożytności jest silnie związany z rozwojem gospodarczym. Polski przemysł cementowy jest aktualnie jednym z największych w Europie, zajmując w 2020 roku drugą pozycję za Niemcami pod względem wytworzonego produktu. Produkcja cementu może kojarzyć się z emisją szkodliwych gazów cieplarnianych, wykorzystywaniem dużej ilości energii oraz eksploatacją surowców mineralnych, a dokładniej kopalin...

Walka z zanieczyszczeniami, drogą do zdrowej planety Przemysł i Środowisko

Walka z zanieczyszczeniami, drogą do zdrowej planety

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody i gleby wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i kondycję środowiska przyrodniczego [1]. Uznane zostały za największą środowiskową przyczynę szeregu chorób fizycznych i psychicznych oraz przedwczesnych zgonów, w szczególności wśród dzieci, osób schorowanych oraz starszych. Cierpi przez to bioróżnorodność i ekosystemy, które coraz gorzej wiążą dwutlenek węgla oraz oczyszczają środowisko. W ramach...

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Przemysł i Środowisko

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na wniosek prowadzącego instalację. Oznacza to, że musi być on świadomy swoich obowiązków i zainicjować rozpoczęcie postępowania administracyjnego, bo w przypadku prowadzenia swojej działalności bez wymaganej decyzji mogą czekać go surowe kary. Skąd więc wiedzieć, czy muszę posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Do kogo złożyć wniosek o uzyskanie decyzji...

Zalety i ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych, o których musisz wiedzieć

Zalety i ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych, o których musisz wiedzieć

Techniki przeciwwybuchowe jakie stosujemy w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego to: tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, izolacja wybuchu. W niniejszym artykule przeczytasz o zaletach i ograniczeniach tych poszczególnych typów zabezpieczeń. Szczególnie polecamy lekturę pracownikom zakładów przemysłowych, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem, pracownikom firm ubezpieczeniowych i brokerskich, które ubezpieczają firmy, w których występuje ryzyko wybuchu, projektantom projektującym instalacje zagrożone...

Deklaracja CEEB dla budynków i lokali niemieszkalnych – składanie deklaracji online krok po kroku Przemysł i Środowisko

Deklaracja CEEB dla budynków i lokali niemieszkalnych – składanie deklaracji online krok po kroku

EDIT 22 grudnia 2022: Dotyczy nowych funkcjonalności systemu, które uruchomione będą w pierwszym kwartale 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zapowiedział, że w ramach kolejnego etapu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przeprowadzane będą audyty termoenergetyczne budynków. Moduł inwentaryzacji powinien zostać uruchomiony w pierwszym kwartale 2023 roku. Podczas audytu zbierane będą informacje o stanie technicznym...

COP27 więcej sprawiedliwości, mniej ambicji Przemysł i Środowisko

COP27: więcej sprawiedliwości, mniej ambicji

Tegoroczny szczyt klimatyczny odbywał się w szczególnym momencie, gdy na świecie mamy do czynienia z zestawieniem bardzo wieloma równoległymi kryzysami: kryzysem bezpieczeństwa wynikającym z rosyjskiej agresji na Ukrainę, kryzysem ekonomicznym wynikającym z inflacji, zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego oraz energetycznego i oczywiście kryzysem klimatycznym, który dokłada się ze swoimi konsekwencjami do pogłębienia wszystkim pozostałych kryzysów. O sytuacji...

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce olejów odpadowych Przemysł i Środowisko

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce olejów odpadowych

Planowane działania, cele, prognozy, problemy, analiza aktualnego stanu systemu – są to elementy, będące przedmiotem projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 [1] przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dokument ten odnosi się do wielu rodzajów odpadów jak na przykład zużyte baterie, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy wycofane z eksploatacji. O tych rodzajach odpadów możesz...