recykling

Zmarnowany potencjał e-odpadów prowadzi do rewizji przepisów UE Przemysł i Środowisko

Zmarnowany potencjał e-odpadów prowadzi do rewizji przepisów UE

Według organizacji pozarządowych oraz firm zajmujących się przetwarzaniem e-odpadów Europa tonie w elektrośmieciach. Podejście do recyklingu różni się… większość państw członkowskich UE np. Polska, nie osiągnęła założonego celu jakim była zbiórka i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych, który określono na poziomie 65 proc. do 2019 r. Cel ten osiągnęły jedynie trzy państwa: Bułgaria, Chorwacja i...

Odpady komunalne w 2020 roku - czego dowiedzieliśmy się ze sprawozdań marszałków Przemysł i Środowisko

Odpady komunalne w 2020 roku – czego dowiedzieliśmy się ze sprawozdań marszałków?

Pod koniec 2022 roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy podzielił się ogromną ilością danych dotyczących gospodarki odpadami w 2020 roku w formie raportu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. Sprawozdania marszałków województw z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.” [1]. Dzięki temu zbiorowi informacji można się dowiedzieć między innymi,...

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce zużytych opon Przemysł i Środowisko

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce zużytych opon

Porzucanie czy nieprawidłowe zagospodarowanie zużytych opon, może stwarzać duże zagrożenie środowiskowe. Nad aktualnym stanem gospodarowania tego typu odpadem w Polsce oraz planowanymi działaniami i celami, których zadaniem jest zmniejszenie wpływu zużytych opon na środowisko przyrodnicze, pochyla się Rada Ministrów w opublikowanym w czerwcu 2022 roku projekt uchwały w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 [1]....

Sklep internetowy, a obowiązki związane z opakowaniami i odpadami – instrukcja składania sprawozdania w systemie BDO

BDO, czyli “Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami” jest systemem informatycznym gromadzącym i umożliwiającym zarządzanie informacjami z zakresu gospodarki odpadami. Rejestr BDO obejmuje podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wielu właścicieli sklepów internetowych nie zdaje sobie sprawy, że kwalifikują się do grupy wprowadzających produkty w opakowaniach, a co...

Tworzywa sztuczne - dlaczego są tak dużym zagrożeniem? Przemysł i Środowisko

Tworzywa sztuczne – dlaczego są tak dużym zagrożeniem?

Wraz ze wzrostem populacji ludzi żyjących na Ziemi, zwiększa się ilość wykorzystywanych tworzyw sztucznych, które po zużyciu stają się odpadami. Mimo że wymagane poziomy recyklingu są podnoszone, a ludzie przykładają coraz większą uwagę do tego, ile produkują odpadów oraz w jaki sposób nimi gospodarują, tworzywa sztuczne w porównaniu z innymi materiałami nie mają wysokich wskaźników...

Potencjał odzysku zużytych paneli fotowoltaicznych Przemysł i Środowisko

Potencjał odzysku zużytych paneli fotowoltaicznych

Od kilkunastu lat temat odnawialnych źródeł energii jest odmieniany przez wszystkie przypadki. W tym czasie powstało wiele farm wiatrowych, panele fotowoltaiczne są praktycznie na każdym budynku. Kiedyś jednak skończy się czas eksploatacji tych instalacji – co wtedy z nimi zrobimy? Czy staną się odpadem zalegającym na składowiskach? Jak duży jest potencjał odzysku surowców ze zużytych...

Projektowanie w służbie długiego życia produktów Przemysł i Środowisko

Projektowanie w służbie długiego życia produktów

Wszystko, co zostało już wyprodukowane lub zostanie wyprodukowane w przyszłości, wywiera wpływ na środowisko przyrodnicze w czasie całego cyklu życia produktu, na każdym etapie, począwszy od wykorzystania surowców i zasobów naturalnych, przez produkcję, pakowanie, transport, użytkowanie, poprzez recykling do ostatecznego unieszkodliwiania tych produktów. Skoro tak jest, to każdy produkt lub usługa powinny być odpowiednio zaprojektowane, w taki sposób, by pozostać przez cały cykl życia...

Wyzwania dla elektromobilności Przemysł i środowisko

Wyzwania dla elektromobilności

Branża motoryzacyjna w sektorze pojazdów elektrycznych boryka się z kilkoma wyzwaniami. Sprostanie im jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju sektora. W naszej ocenie do głównych wyzwań zaliczamy zapotrzebowanie na i sam recykling baterii, wykwalifikowaną kadrę oraz rozbudowę infrastruktury.   Zapotrzebowanie na baterie kontra ich recykling W Europie rocznie pozostaje ponad 1,9 miliona ton zużytych baterii. O...

Odpady komunalne – czy optymalnie wykorzystujemy to pewne źródło surowców? Przemysł i Środowisko

Odpady komunalne – czy optymalnie wykorzystujemy to pewne źródło surowców?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) [1] poinformował, że na jednego mieszkańca Polski w 2020 roku przypadało średnio 342 kg zebranych odpadów komunalnych. Jednocześnie ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie z roku na rok rośnie, co jest optymistyczną wiadomością. Bezpośredni wpływ na to ma funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Obecnie największy udział w selektywnie zebranych odpadach...