Kategorie:

Kto musi posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zobowiązani są wytwórcy odpadów, którzy w ramach eksploatacji instalacji rocznie wytwarzają ponad 1 tonę odpadów niebezpiecznych lub 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne. Jeżeli odpady nie powstają w procesie eksploatacji instalacji, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

O tym, kto musi uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów mówi art. 180a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.