środowisko

Zdrowa gleba – podstawa osiągnięcia celów klimatycznych

W grudniu obchodzony jest Światowy Dzień Gleby. Jest więc to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat tego kluczowego komponentu środowiska, który warunkuje przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Gleby są często niedoceniane, mimo że to dzięki nim możemy cieszyć się bogatą w składniki odżywcze żywnością i czystą wodą. Kluczowe zadania gleb Gleby silnie wpływają na...

Spalarnie odpadów w systemie ETS – reforma w handlu uprawnieniami do emisji

EDIT: 27 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 27 września 2023 r. ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029) [1]. Unijny system handlu emisjami funkcjonuje w Europie od 2005 roku. Od tego czasu jest on stale modyfikowany tak, aby jak najbardziej...

Czy firmy robią wystarczająco dużo na rzecz ochrony środowiska?

EDIT: 3 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny Tygodnik Gospodarczy PIE z 13 lipca 2023 r. Z dokumentem można zapoznać się pod linkiem: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/07/Tygodnik-PIE_28-2023.pdf Unijna dyrektywa w sprawie odpadów [1] zobowiązuje państwa członkowskie UE do zastosowania wszelkich niezbędnych środków na rzecz budowania europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym, opartej na recyklingu o wysokiej wydajności zasobów....

Dobre praktyki w turystyce morskiej przemysł i środowisko

Dobre praktyki dla zrównoważonej turystyki morskiej

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska stanowią największe zagrożenie egzystencjalne dla Europy i świata. Aby im zapobiec Komisja Europejska ustanowiła w 2019 roku agendę polityczną. Europejski Zielony Ład ma przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zrównoważoną i wydajną pod względem zasobów, a co więcej neutralną dla klimatu gospodarkę. Jest też ratunkiem dla sektora turystycznego po pandemii COVID-19....

Sektor cementowy -jak wpływa na realizację celów środowiskowych? przemysł i środowisko

Sektor cementowy – jak wpływa na realizację celów środowiskowych?

Cement jako filar budownictwa, od starożytności jest silnie związany z rozwojem gospodarczym. Polski przemysł cementowy jest aktualnie jednym z największych w Europie, zajmując w 2020 roku drugą pozycję za Niemcami pod względem wytworzonego produktu. Produkcja cementu może kojarzyć się z emisją szkodliwych gazów cieplarnianych, wykorzystywaniem dużej ilości energii oraz eksploatacją surowców mineralnych, a dokładniej kopalin...

Wpływ globalnego ocieplenia na zdrowie i dobrostan dzieci - przemysł i środowisko

Wpływ globalnego ocieplenia na zdrowie i dobrostan dzieci

Zmiana klimatu stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia ludzi obecnie żyjących, zwłaszcza dla najmłodszych. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest to również jedno z najpilniejszych wyzwań związanych z ochroną zdrowia publicznego na całym świecie. Mimo pandemii COVID-19 w latach 2020-2021, zagrożenie związane z pogorszeniem klimatu, wywołujące negatywne konsekwencje, nadal rośnie. Emisje gazów cieplarnianych spowodowane działalnością...

Transformacja UE w kierunku zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń Przemysł i Środowisko

Transformacja UE w kierunku zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń

Nie ma takich barier, które powstrzymałyby zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Docierają one do krajów Europy za pośrednictwem oceanów i rzek, przenoszą się z wiatrem, dostają się wraz z wwożonymi towarami. Jednak sama Unia Europejska bierze odpowiedzialność za zanieczyszczenie w innych regionach świata – poprzez swoje modele produkcji i strukturę konsumpcji oraz wytwarzane odpady. Równocześnie...

Walka z zanieczyszczeniami, drogą do zdrowej planety Przemysł i Środowisko

Walka z zanieczyszczeniami, drogą do zdrowej planety

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody i gleby wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i kondycję środowiska przyrodniczego [1]. Uznane zostały za największą środowiskową przyczynę szeregu chorób fizycznych i psychicznych oraz przedwczesnych zgonów, w szczególności wśród dzieci, osób schorowanych oraz starszych. Cierpi przez to bioróżnorodność i ekosystemy, które coraz gorzej wiążą dwutlenek węgla oraz oczyszczają środowisko. W ramach...

Czy jest szansa na zmniejszenie ilości pożarów w miejscach gromadzenia odpadów? Przemysł i Środowisko

Czy jest szansa na zmniejszenie ilości pożarów w miejscach gromadzenia odpadów?

Raport NIK o zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów z dnia 14 marca 2023 r. podsumowuje działania w zakresie zapobiegania pożarom miejsc gromadzenia odpadów [1]. Nadrzędnym celem kontroli było sprawdzenie czy właściwe organy administracji publicznej w sposób prawidłowy i skuteczny realizowały zadania związane z nadzorem nad miejscami gromadzenia odpadów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Skontrolowanych zostało cztery wojewódzkie...

Co niszczy przyrodę Europy Przemysł i Środowisko

Co niszczy przyrodę Europy?

My, ludzie, jesteśmy gatunkiem, który zmienia Ziemię jak żaden inny. Mamy ogromny wpływ na niemal wszystkie inne gatunki, które dzielą z nami tę planetę, i na ich siedliska. Środowisko przyrodnicze Europy ponosi konsekwencje długotrwałej eksploatacji i zanieczyszczania. Natura nieustannie zaopatruje nas w żywność, ubrania, leki, miejsca schronienia, energię i inne zasoby, ale ekosystemy nie są niewyczerpanym zasobem....