ARCHIVE

System SENT – nowelizacja rozporządzenia

SENT jest systemem elektronicznego nadzoru transportu, którego zasady określa Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. [1]. Istotą systemu jest monitorowanie drogowego oraz kolejowego przewozu towarów wrażliwych (należą do nich m.in. paliwa, chemikalia, rozpuszczalniki, farby, alkohole czy susz tytoniowy). Zgłoszenie transportu do systemu SENT związane jest z nałożeniem na niego numeru referencyjnego oraz nakłada na przewoźnika dodatkowe...

Dlaczego baterie są ważne?

Rozwój i produkcja baterii to strategiczny priorytet dla krajów Unii Europejskiej. Baterie są niezbędne, aby zakończyło się sukcesem przejście UE na czystą energię. Baterie i akumulatory stanowią też kluczowy element w sektorze motoryzacyjnym. Towarzyszą nam każdego dnia, chociaż tak często korzystamy z ich możliwości niemal automatycznie i bezrefleksyjnie. Wystarczy się rozejrzeć. Bateria jest stosowana np. w...

ESG, czyli odpowiedzialny rozwój

ESG, zwane często odpowiedzialnym inwestowaniem, dotyczy środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego w organizacji (Environment, Social Responsibility i Corporate Governance), czyli trzech podstawowych elementów wykorzystywanych do tworzenia raportów pozafinansowych. Co to oznacza w praktyce? ESG pozwala spojrzeć na przedsiębiorstwo nie tylko z finansowego punktu widzenia. Wprowadza regulacje, które są potrzebne, aby biznes, dążąc do zrównoważonego rozwoju, działał...

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – co warto wiedzieć?

Przepisy Unii Europejskiej nakładają na polskich przedsiębiorców obowiązek oszczędzania energii. Jednym ze sposobów na analizę i ocenę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz zaproponowanie rozwiązań skutkujących zmniejszeniem zużycia energii i obniżeniem kosztów prowadzenia działalności jest przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Solidnie sporządzony audyt stwarza szansę na przygotowanie właściwej strategii na kolejne lata, a także wybór najlepszych możliwości rozwoju...

Dyrektywa SUP: jakie są nowe obowiązki i opłaty dotyczące opakowań jednorazowego użytku i butelek do 3l?

EDIT z dnia 4 stycznia 2024 roku: Dotyczy wejścia w życie rozporządzeń w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami oraz w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań. Obowiązujące stawki opłat  Jakie nowości przyniósł 1 stycznia? Dla klientów oraz przedsiębiorców wprowadzających w obieg wyroby jednorazowe z tworzyw sztucznych...

CSRD – nowa jakość raportów na temat zrównoważonego rozwoju

W roku 2017 Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę NFRD (Non-financial Reporting Directive) [1]. Jej celem było zwiększenie transparentności w dużych przedsiębiorstwach w zakresie działań środowiskowych i społecznych. Działanie to było odpowiedzią na kwestie zrównoważonego rozwoju, globalne wyzwania związane m.in. ze zmianami klimatycznymi. Dyrektywa NFRD okazała się być niewystarczającą, wskazywano na brak wystandaryzowanych reguł i wymogów w zakresie...

Obowiązki wynikające z uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)

Uczestnictwo w Systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (system EU ETS) związane jest z koniecznością wypełnienia szeregu obowiązków związanych z monitorowaniem i raportowaniem emisji gazów cieplarnianych. Dotyczą one instalacji wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2023 r. poz....

Początek końca paliw kopalnych? Świat po COP28

Czym jest COP? Szczyty klimatyczne COP to coroczne Konferencje Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Nadrzędnym ich celem jest współpraca krajów w kierunku ograniczenia globalnego ocieplenia na świecie oraz przynosząca konkretne rozwiązania dyskusja światowych przywódców, polityków i ekspertów z całego świata na temat kryzysu klimatycznego. Konwencja, podpisana w roku 1992 w...

Wątpliwości związane z rozporządzeniem MBP – perspektywa Radcy Prawnego

EDIT: 11 grudnia 2023 r. Zaktualizowano o opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Z dokumentem można zapoznać się pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002524/O/D20232524.pdf Ministerstwo Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu zmieniającym uwzględniło głos branży, który był wynikiem przeprowadzonych dyskusji oraz procedurę notyfikacji z organem Unii...