instalacja

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko? Przemysł i Środowisko

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Każde zamierzenie inwestycyjne budzi wiele pytań, na które inwestor szuka odpowiedzi. Znalezienie ich ma na celu sprawne i szybkie zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych, których celem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dalej decyzja środowiskowa), spotykamy się z wieloma pytaniami na temat kwalifikacji przedsięwzięć do dwóch grup, czyli do...

Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych Przemysł i Środowisko

Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych

Czym jest plan neutralności klimatycznej Plan neutralności klimatycznej (CNP) jest narzędziem gwarantującym zachowanie neutralności klimatycznej oraz realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej. Sporządzenie planu przez poszczególne instalacje uczestniczące w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji gazów cieplarnianych (SHU) umożliwia uzyskanie warunkowego przydziału bezpłatnych uprawnień, w przypadku gdy poziom emisji gazów cieplarnianych jest wyższy niż 80. percentyl...

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowie i uroda

  Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stanowi  odpadamy komunalne czyli podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych. Działalności te mogą się jednak wiązać również z powstawaniem odpadów o innym charakterze, takich jak narzędzia zabiegowe, igły czy inne odpady zakaźne. W takiej sytuacji...

Pozwolenia w ochronie środowiska – czy można je przenosić pomiędzy podmiotami?

Eksploatacja instalacji wymaga określenia osoby jej prowadzącej. Zgodnie z art. 183a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2056) [1] (dalej też jako P.o.ś.) jest to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania oznaczoną częścią instalacji. Często w wyniku kupna, łączenia czy przejęcia spółek, konieczna jest zmiana prowadzącego. W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić...

Instrukcja BDO – sprawozdawczość w gabinetach stomatologicznych, salonach kosmetycznych i innych usługach z sektora zdrowie i uroda

Instrukcja BDO – KPO i KEO dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowia i urody

Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stanowi odpady komunalne czyli podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych. Działalności te mogą się jednak wiązać również z powstawaniem odpadów o innym charakterze jak narzędzia zabiegowe, igły czy inne odpady zakaźne. W takiej sytuacji może wystąpić...

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Przemysł i Środowisko

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na wniosek prowadzącego instalację. Oznacza to, że musi być on świadomy swoich obowiązków i zainicjować rozpoczęcie postępowania administracyjnego, bo w przypadku prowadzenia swojej działalności bez wymaganej decyzji mogą czekać go surowe kary. Skąd więc wiedzieć, czy muszę posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Do kogo złożyć wniosek o uzyskanie decyzji...

Zalety i ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych, o których musisz wiedzieć

Zalety i ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych, o których musisz wiedzieć

Techniki przeciwwybuchowe jakie stosujemy w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego to: tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, izolacja wybuchu. W niniejszym artykule przeczytasz o zaletach i ograniczeniach tych poszczególnych typów zabezpieczeń. Szczególnie polecamy lekturę pracownikom zakładów przemysłowych, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem, pracownikom firm ubezpieczeniowych i brokerskich, które ubezpieczają firmy, w których występuje ryzyko wybuchu, projektantom projektującym instalacje zagrożone...

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla warsztatów samochodowych Przemysł i Środowisko

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla warsztatów samochodowych

Poniższy artykuł to instrukcja tworzenia sprawozdań w systemie BDO dla podmiotów prowadzących warsztaty samochodowe. Czym jest system BDO? System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów...

Instrukcja BDO - KEO, KPO dla warsztatów samochodowych Przemysł i Środowisko

Instrukcja BDO – KEO, KPO dla warsztatów samochodowych

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i...

Odpady komunalne w 2020 roku - czego dowiedzieliśmy się ze sprawozdań marszałków Przemysł i Środowisko

Odpady komunalne w 2020 roku – czego dowiedzieliśmy się ze sprawozdań marszałków?

Pod koniec 2022 roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy podzielił się ogromną ilością danych dotyczących gospodarki odpadami w 2020 roku w formie raportu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. Sprawozdania marszałków województw z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.” [1]. Dzięki temu zbiorowi informacji można się dowiedzieć między innymi,...