normy ISO

Niebiezpieczne-substancje-chemiczne-jak-je-magazynowac-Przemysl-i-Srodowisko

Niebezpieczne substancje chemiczne – jak je magazynować? Jak z nimi postępować?

Praca w środowisku, w którym znajdują się substancje chemiczne niesie ze sobą duże ryzyko dla życia i zdrowia pracowników, mienia oraz środowiska. Chcąc uniknąć sytuacji niebezpiecznych powinno stosować się do zasad i zaleceń, które dążą do zapewnienia sprawnego i pewnego systemu, w którym nie ma miejsca na przypadki. Wymagania względem pracownika magazynu Pracownikiem magazynu chemicznego...

Czy woda pitna będzie wolna od PFAS? Przemysł i Środowisko

Czy woda pitna będzie wolna od PFAS?

Zanieczyszczenie związkami PFAS jest tematem szeroko dyskutowanym na całym świecie, bo dotyczy zasobów wodnych (w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi), gleby, powietrza i żywności. Komisja Europejska w najnowszej dyrektywie [1] stawia wymogi w kwestii oznaczania tych związków i określa terminy, kiedy mają zacząć obowiązywać. Co kryje się pod skrótem PFAS? PFAS (perfluoroalkylated substances)...

Kosmetyki naturalne a kosmetyki konwencjonalne Przemysł i Środowisko

Kosmetyki naturalne a kosmetyki konwencjonalne

W związku z rosnącym udziałem kosmetyków naturalnych (certyfikowane według standardu COSMOS oraz NATRUE) i inspirowanych naturą (kosmetyki deklarujące naturalność głównie według normy ISO 16128) w ogólnym rynku kosmetyków warto przyjrzeć się bliżej ich właściwościom w zestawieniu z kosmetykami konwencjonalnymi. Firma BASF podjęła się porównania właściwości w przypadku wyrobów niespłukiwalnych, takich jak kremy do twarzy, balsamy...

Zasada zanieczyszczający płaci. Czy czy UE poprawnie egzekwuje swoje założenie Przemysł i Środowisko

Zasada „zanieczyszczający płaci” – czy UE poprawnie egzekwuje swoje założenie?

Idea płacenia przez zanieczyszczającego środowisko przyrodnicze za wyrządzone szkody, po raz pierwszy została użyta przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 1972 roku. Chcieli oni zapobiec „ekodumpingowi”, czyli sprzedawaniu towarów po cenach pomniejszonych o wydatki związane z ochroną środowiska, co pozwalało wytwórcom na oferowanie niższych cen niż konkurencja, która stosowała się do zasad. W...

Wykorzystanie wody w przemyśle i rolnictwie - jakie koszty ponosi środowisko Przemysł i Środowisko

Wykorzystanie wody w przemyśle i rolnictwie – jakie koszty ponosi środowisko?

Woda jest najważniejszym zasobem występującym na Ziemi, bez którego życie nie byłoby możliwe. Jej wartość dostrzegano już podczas kształtowania się pierwszych cywilizacji, które miejsce swojego osiedlenia warunkowały dostępnością do wody. Do dzisiaj jest to widoczne na przykład w Egipcie, gdzie aż 98 proc. ludności zamieszkuje tereny doliny i delty Nilu, mimo że zajmuje ona jedynie...

Certyfikacja kosmetyków Przemysł i Środowisko

Certyfikacja kosmetyków naturalnych

  W ostatnim czasie obserwujemy prawdziwy boom na kosmetyki naturalne, ekologiczne i organiczne. Niestety, zdarza się, że określenia te są jedynie pustym chwytem marketingowym nieznajdującym potwierdzenia w składzie kosmetyków. Zapraszamy do krótkiego przewodnika po certyfikacji kosmetyków naturalnych i organicznych. W niniejszym artykule przybliżamy definicję kosmetyku naturalnego i organicznego, standardy COSMOS [1] oraz wytyczne normy ISO...

Kosmetyki naturalne – statystyki i trendy Przemysł i Środowisko

Kosmetyki naturalne – statystyki i trendy

Hasło „powrotu do natury” stało się jednym z najpopularniejszych i najbardziej nośnych haseł w branży beauty w ciągu ostatnich czterech lat, szczególnie w krajach rozwiniętych. Wynika to z jednej strony z rosnących obaw o środowisko przyrodnicze, z drugiej zaś z nowych potrzeb i zainteresowań współczesnych konsumentów. Trend ten został wzmocniony przez pandemię, która niejako wywołała...

Zrównoważony rozwój

Perspektywy dla zrównoważonego rozwoju

Wszyscy stoimy w obliczu naglących wyzwań dla zrównoważonego rozwoju, które wymagają pilnych rozwiązań systemowych. Nadrzędną kwestią jest osiąganie światowego postępu, który w równym stopniu uwzględnia aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Europejska Agencja Środowiska (EEA) niedawno opublikowała raport o czynnikach napędzających zmiany w zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju: „Środowisko Europy 2020 – stan i prognozy” (SOER) [1]....

Konwencja bazylejska Przemysł i Środowisko

Jakie zmiany w Konwencji bazylejskiej obowiązują od 1 stycznia 2021 roku?

Na czternastym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej (Conference of the Parties), która odbyła się w dniach 29 kwietnia – 10 maja 2019 roku, postanowiono w drodze decyzji BC-14/12 [1] włączyć do Konwencji bazylejskiej [2]: nowy kod dotyczący niebezpiecznych odpadów tworzyw sztucznych (kod A3210) do załącznika VIII oraz dwa nowe kody dotyczące odpadów tworzyw sztucznych innych...

Czy wystarczająco dbamy o zasoby wodne? Przemysł i Środowisko

Woda daje życie – czy wystarczająco dbamy o zasoby wodne?

Woda pokrywa ponad 70 proc. powierzchni Ziemi. Czysta woda oznacza życie, zdrowie, żywność, wypoczynek, energię… Niestety, na przestrzeni ostatnich dwóch wieków woda stała się docelowym zbiornikiem dla licznych zanieczyszczeń oraz niedawno odkrytą „kopalnią” minerałów, które można eksploatować. Jeśli chcemy wciąż cieszyć się czystą wodą i czerpać korzyści z niezanieczyszczonych rzek i oceanów, musimy zasadniczo zmienić...