opłaty środowiskowe

Sprawozdawczość środowiskowa w lutym – wykaz obowiązków

Korzystanie ze środowiska nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Ich niedopełnienie grozi poniesieniem sporych konsekwencji, także w postaci kar pieniężnych. Warto więc wiedzieć, kiedy, gdzie i co. Poniżej prezentujemy ważne daty z zakresu ochrony środowiska na luty 2024 r. 15 lutego Wpłata na publiczne kampanie edukacyjne przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego [1] Do 15 lutego...

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości w praktyce – studium przypadków Przemysł i Środowisko

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości w praktyce – studium przypadków

EDIT 5 stycznia 2023: Dotyczy zmiany obwodu pnia drzew, dla których nie jest wymagane zgłoszenie. Zabiegi pielęgnacyjne związane z usuwaniem drzew i krzewów z nieruchomości przysparzają wielu wątpliwości natury prawnej, szczególnie przy analizie konkretnych przypadków „z życia”. Najczęściej występują problemy związane z zakresem przedmiotowym obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także nasadzenia...

Opłaty za korzystanie ze środowiska Przemysł i Środowisko

Sprawozdania, wykazy… opłaty… opłaty… opłaty…

EDIT: 22 luty 2022 r. Dotyczy informacji o opłacie rocznej za BDO wraz ze wskazaniem numerów kont bankowych we wszystkich województwach, na które należy ją uiszczać.. Pierwszy kwartał każdego roku to dla prowadzących firmę prawdziwy bieg z przeszkodami związany ze sprawozdawczością i opłatami środowiskowymi. Różne terminy, rodzaje obowiązków i ich zakresy spędzają przedsiębiorcom sen z powiek....

Sprawozdawczość Przemysł i środowisko

Sprawozdawczość w systemie BDO – rozwiewamy wątpliwości

Wielkimi krokami zbliża się termin składania rocznych sprawozdań o odpadach w systemie BDO. Jak głosi ustawa o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) [1] będąca podstawą prawną w zakresie sprawozdawczości, przedsiębiorcy powinni złożyć roczne sprawozdanie do 15 marca. Zastanawiasz się ile sprawozdań musisz złożyć, jacy użytkownicy mogą to wykonać, czy potrzebujesz nowego pełnomocnictwa, a...

Opłata rejestrowa BDO Przemysł i Środowisko

Co musisz wiedzieć o opłatach środowiskowych?

Edit: 3 stycznia 2022 r., dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska, które będą obowiązywać w 2022 r., a także dodania nowych kategorii dla silników spalinowych oraz zmian stawek za wprowadzanie substancji chemicznych. Edit: 1 grudnia 2020 r., Informacja o opłatach środowiskowych została zaktualizowana o stawki za 2020 r. uiszczane w 2021 r., na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 9...

Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach Przemysł i Środowisko

Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach – franczyzodawca a franczyzobiorca

Każdego dnia jako konsumenci dokonujemy szeregu zakupów produktów w opakowaniach [1], które są wyrobem, często bezzwrotnym, wykonanym z materiału, który ma pomóc w ich przechowywaniu, ochronie… Każdy podmiot gospodarczy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc opakowania, które wcześniej lub później staną się odpadem [2], zobowiązany jest do ponoszenia opłaty produktowej. Opłata ta jest...