opłaty środowiskowe

Sprawozdawczość środowiskowa w czerwcu – zapamiętaj te daty Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w czerwcu – zapamiętaj te daty!

Korzystanie ze środowiska zobowiązuje przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą do dopełnienia licznych obowiązków, to np. obowiązek rejestracji, prowadzenia sprawozdawczości, złożenia rocznego sprawozdania, raportowania z zakresu ochrony środowiska oraz dokonania opłaty rocznej lub miesięcznej. Wiedza o tym, kiedy, gdzie i co należy złożyć pomoże uniknąć konsekwencji grożących za niedopełnienie obowiązków środowiskowych za korzystanie ze środowiska, a...

Co grozi za brak pozwolenia wodnoprawnego Przemysł i Środowisko

Co grozi prowadzącemu zakład za zrzut ścieków przemysłowych bez pozwolenia wodnoprawnego?

Problematyka ścieków przemysłowych generuje szereg pytań. Z jednej strony to pytanie główne o konsekwencje niedopełnienia obowiązku – co grozi za brak pozwolenia wodnoprawnego w sytuacjach, w których jest ono wymagane, kiedy nie wolno odprowadzać ścieków przemysłowych bez właściwego pozwolenia, jakie są możliwe kary i komu zostaną one nałożone? Jednak nie mniej ważnymi kwestiami jest sama...

Cały ten SUP czyli o obowiązkach wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będących opakowaniami Przemysł Środowisko

Cały ten SUP – czyli o obowiązkach wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będących opakowaniami

Edit: 9 maja 2024 r. Zaktualizowane o materiał Pojemniki i kubki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – obowiązki przedsiębiorcy w systemie BDO (SUP) zamieszczony na stronie bdo.mos.gov.pl [5] Przedsiębiorca prowadzący punkt gastronomiczny, jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje żywność lub napoje w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub je oferuje zobowiązany jest do...

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu - o jakich terminach musisz pamiętać? Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu – o jakich terminach musisz pamiętać?

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobowiązany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania – to m.in. sprawozdanie środowiskowe o wytwarzanych odpadach, opłaty produktowe, sprawozdawczość dotycząca wprowadzania pyłów do powietrza czy inne obowiązki wynikające ściśle z prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszy kwartał każdego roku to prawdziwy „maraton” obfitujący w roczne zestawienia, sprawozdania wynikające z korzystania...

Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych Przemysł i Środowisko

Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych

Czym jest plan neutralności klimatycznej Plan neutralności klimatycznej (CNP) jest narzędziem gwarantującym zachowanie neutralności klimatycznej oraz realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej. Sporządzenie planu przez poszczególne instalacje uczestniczące w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji gazów cieplarnianych (SHU) umożliwia uzyskanie warunkowego przydziału bezpłatnych uprawnień, w przypadku gdy poziom emisji gazów cieplarnianych jest wyższy niż 80. percentyl...

BDO Przemysł i Środowisko

Produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych będące opakowaniami – instrukcja składania sprawozdania w systemie BDO dla wprowadzających ponad 1 Mg opakowań

“Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami” jest systemem informatycznym gromadzącym i umożliwiającym zarządzanie informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W rejestrze BDO wpisane są podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach powinni być zarejestrowani w systemie, prowadzić ewidencję w zakresie opakowań wprowadzonych do obiegu,...

09.03.2024 Przemysł i Środowisko

Produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych będące opakowaniami – instrukcja składania sprawozdania w systemie BDO dla korzystających z pomocy de minimis

BDO, czyli “Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami” jest systemem informatycznym gromadzącym i umożliwiającym zarządzanie informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W rejestrze BDO wpisane są podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wielu właścicieli punktów gastronomicznych, kawiarni i restauracji, oferujących swoje posiłki i napoje w opakowaniach jednorazowego użytku z...

Sprawozdawczość - marzec Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w marcu – pamiętaj o tych terminach!

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobligowany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania. Warto wiedzieć, kiedy, gdzie i co, aby uniknąć grożących za ich niedopełnienie sporych konsekwencji, także w postaci kar pieniężnych. Opracowanie to zawiera terminy składania sprawozdań środowiskowych oraz wynikających z przepisów należnych opłat. Piszemy o ważnych datach z zakresu ochrony środowiska...

Sprawozdawczość środowiskowa w lutym – wykaz obowiązków

Korzystanie ze środowiska nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Ich niedopełnienie grozi poniesieniem sporych konsekwencji, także w postaci kar pieniężnych. Warto więc wiedzieć, kiedy, gdzie i co. Poniżej prezentujemy ważne daty z zakresu ochrony środowiska na luty 2024 r. 15 lutego Wpłata na publiczne kampanie edukacyjne przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego [1] Do 15...

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości w praktyce – studium przypadków Przemysł i Środowisko

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości w praktyce – studium przypadków

EDIT 5 stycznia 2023: Dotyczy zmiany obwodu pnia drzew, dla których nie jest wymagane zgłoszenie. Zabiegi pielęgnacyjne związane z usuwaniem drzew i krzewów z nieruchomości przysparzają wielu wątpliwości natury prawnej, szczególnie przy analizie konkretnych przypadków „z życia”. Najczęściej występują problemy związane z zakresem przedmiotowym obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także nasadzenia...