emisja

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu - o jakich terminach musisz pamiętać? Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu – o jakich terminach musisz pamiętać?

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobowiązany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania – to m.in. sprawozdanie środowiskowe o wytwarzanych odpadach, opłaty produktowe, sprawozdawczość dotycząca wprowadzania pyłów do powietrza czy inne obowiązki wynikające ściśle z prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszy kwartał każdego roku to prawdziwy „maraton” obfitujący w roczne zestawienia, sprawozdania wynikające z korzystania...

Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych Przemysł i Środowisko

Plany neutralności klimatycznej jako narzędzie redukcji emisji gazów cieplarnianych

Czym jest plan neutralności klimatycznej Plan neutralności klimatycznej (CNP) jest narzędziem gwarantującym zachowanie neutralności klimatycznej oraz realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej. Sporządzenie planu przez poszczególne instalacje uczestniczące w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji gazów cieplarnianych (SHU) umożliwia uzyskanie warunkowego przydziału bezpłatnych uprawnień, w przypadku gdy poziom emisji gazów cieplarnianych jest wyższy niż 80. percentyl...

12.03.2024 Przemysł i Środowisko

Czy znasz wartość środowiska przyrodniczego?

Edit: 12 marca 2024 r. Zaktualizowano o informację nt. wstępnego porozumienia politycznego dotyczącego Rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. Różnorodność biologiczna Europy zmniejsza się w alarmującym tempie na skutek intensywnego rolnictwa, niekontrolowanego rozprzestrzeniania się miast, emisji zanieczyszczeń, niezrównoważonej gospodarki leśnej, implementacji inwazyjnych gatunków obcych i zmian klimatu. Warto podkreślić, że oba zjawiska – zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności (wymieranie gatunków, zmniejszanie się...

Sprawozdawczość środowiskowa w lutym – wykaz obowiązków

Korzystanie ze środowiska nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Ich niedopełnienie grozi poniesieniem sporych konsekwencji, także w postaci kar pieniężnych. Warto więc wiedzieć, kiedy, gdzie i co. Poniżej prezentujemy ważne daty z zakresu ochrony środowiska na luty 2024 r. 15 lutego Wpłata na publiczne kampanie edukacyjne przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego [1] Do 15...

Obowiązki wynikające z uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)

Uczestnictwo w Systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (system EU ETS) związane jest z koniecznością wypełnienia szeregu obowiązków związanych z monitorowaniem i raportowaniem emisji gazów cieplarnianych. Dotyczą one instalacji wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2023 r. poz....

Zdrowa gleba – podstawa osiągnięcia celów klimatycznych

W grudniu obchodzony jest Światowy Dzień Gleby. Jest więc to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat tego kluczowego komponentu środowiska, który warunkuje przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Gleby są często niedoceniane, mimo że to dzięki nim możemy cieszyć się bogatą w składniki odżywcze żywnością i czystą wodą. Kluczowe zadania gleb Gleby silnie wpływają na...

Spalarnie odpadów w systemie ETS – reforma w handlu uprawnieniami do emisji

EDIT: 27 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 27 września 2023 r. ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029) [1]. Unijny system handlu emisjami funkcjonuje w Europie od 2005 roku. Od tego czasu jest on stale modyfikowany tak,...

Jakie są główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza z przemysłu i jakie sektory najbardziej przyczyniają się do tego?

Zanieczyszczenie powietrza wynika z działalności przemysłowej człowieka, która wiąże się z emisją substancji stałych, ciekłych lub gazowych w szkodliwych ilościach. Zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska...

Kto emituje najwięcej gazów cieplarnianych na świecie?

  Jeśli czytacie nasz blog uważnie, wiecie, że odpowiedzialność za zmiany klimatyczne nie rozkłada się równomiernie, są państwa które ponoszą większą odpowiedzialność za wzrost liczby ekstremalnych zjawisk naturalnych niż inne. Rysuje się więc wyraźny podział, na bogate kraje północy i biedne państwa południa. Podobnie jest w przypadku emisji gazów cieplarnianych. Według opracowania Polskiego Instytutu Gospodarczego...

Dobre praktyki w turystyce morskiej przemysł i środowisko

Dobre praktyki dla zrównoważonej turystyki morskiej

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska stanowią największe zagrożenie egzystencjalne dla Europy i świata. Aby im zapobiec Komisja Europejska ustanowiła w 2019 roku agendę polityczną. Europejski Zielony Ład ma przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zrównoważoną i wydajną pod względem zasobów, a co więcej neutralną dla klimatu gospodarkę. Jest też ratunkiem dla sektora turystycznego po pandemii COVID-19....