odpady

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu - o jakich terminach musisz pamiętać? Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu – o jakich terminach musisz pamiętać?

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobowiązany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania – to m.in. sprawozdanie środowiskowe o wytwarzanych odpadach, opłaty produktowe, sprawozdawczość dotycząca wprowadzania pyłów do powietrza czy inne obowiązki wynikające ściśle z prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszy kwartał każdego roku to prawdziwy „maraton” obfitujący w roczne zestawienia, sprawozdania wynikające z korzystania...

Sprawozdawczość - marzec Przemysł i Środowisko

Sprawozdawczość środowiskowa w marcu – pamiętaj o tych terminach!

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobligowany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania. Warto wiedzieć, kiedy, gdzie i co, aby uniknąć grożących za ich niedopełnienie sporych konsekwencji, także w postaci kar pieniężnych. Opracowanie to zawiera terminy składania sprawozdań środowiskowych oraz wynikających z przepisów należnych opłat. Piszemy o ważnych datach z zakresu ochrony środowiska...

Sprawozdawczość środowiskowa w lutym – wykaz obowiązków

Korzystanie ze środowiska nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Ich niedopełnienie grozi poniesieniem sporych konsekwencji, także w postaci kar pieniężnych. Warto więc wiedzieć, kiedy, gdzie i co. Poniżej prezentujemy ważne daty z zakresu ochrony środowiska na luty 2024 r. 15 lutego Wpłata na publiczne kampanie edukacyjne przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego [1] Do 15...

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowie i uroda

  Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stanowi  odpadamy komunalne czyli podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych. Działalności te mogą się jednak wiązać również z powstawaniem odpadów o innym charakterze, takich jak narzędzia zabiegowe, igły czy inne odpady zakaźne. W takiej sytuacji...

Co dalej z opakowaniami z tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne zrewolucjonizowały codzienne życie a ich zalety są niezaprzeczalne. To materiał idealny w produkcji, tani, lekki, łatwy do wykonania i funkcjonalny. Pomaga przechowywać, transportować, zabezpiecza żywność i wydłuża czas jej przechowywania, zapewnia higieniczne dostawy do konsumentów i jest wszechstronny. Wiele zalet i ogromna konsekwencja – użyteczność tworzyw sztucznych doprowadziła do rozkwitu ich produkcji, a...

Spalarnie odpadów w systemie ETS – reforma w handlu uprawnieniami do emisji

EDIT: 27 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 27 września 2023 r. ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029) [1]. Unijny system handlu emisjami funkcjonuje w Europie od 2005 roku. Od tego czasu jest on stale modyfikowany tak,...

Czy firmy robią wystarczająco dużo na rzecz ochrony środowiska?

EDIT: 3 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny Tygodnik Gospodarczy PIE z 13 lipca 2023 r. Z dokumentem można zapoznać się pod linkiem: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/07/Tygodnik-PIE_28-2023.pdf Unijna dyrektywa w sprawie odpadów [1] zobowiązuje państwa członkowskie UE do zastosowania wszelkich niezbędnych środków na rzecz budowania europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym, opartej na recyklingu o wysokiej...

Jakie są główne źródła odpadów przemysłowych w Polsce i jakie są sposoby ich unieszkodliwiania?

Odpady przemysłowe są związane z działalnością gospodarczą i dotyczą pierwszych 19 grup z katalogu odpadów [1]. Dane zawarte w niniejszym tekście pochodzą z publikacji GUS „Ochrona środowiska 2022” [2] i dotyczą odpadów pochodzących z zakładów, które rocznie wytwarzają łącznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów, z wyłączeniem odpadów komunalnych, lub posiadających 1 milion ton lub więcej...

Przemysł i środowisko - recykling odpadów w UE czy polska osiągnie cele na 2025 i 2035 rok

Recykling odpadów w UE – czy Polska osiągnie cele na 2025 i 2035 rok?

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z dnia 8 czerwca 2023 roku ocenia prawdopodobieństwo osiągnięcia przez państwa członkowskie, w tym przez Polskę, celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych ustalonych na 2025 rok. Zawiera również wstępną ocenę osiągnięcia celu dotyczącego składowania odpadów do mniej niż 10 proc. do roku 2035 [1]. Podczas tworzenia niniejszego sprawozdania wykorzystano dane Eurostatu z...

Instrukcja BDO – sprawozdawczość w gabinetach stomatologicznych, salonach kosmetycznych i innych usługach z sektora zdrowie i uroda

Instrukcja BDO – KPO i KEO dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowia i urody

Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stanowi odpady komunalne czyli podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych. Działalności te mogą się jednak wiązać również z powstawaniem odpadów o innym charakterze jak narzędzia zabiegowe, igły czy inne odpady zakaźne. W takiej sytuacji może wystąpić...