Sprawdź jakie informacje znajdziesz w kategorii Woda i ścieki

2024-06-04

Dlaczego warto odzyskiwać ciepło odpadowe?

Czym jest ciepło odpadowe? Ciepło odpadowe od roku 2023 definiuje ustawa. Definicja legalna, zawarta w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe...
2024-05-21

Co grozi prowadzącemu zakład za zrzut ścieków przemysłowych bez pozwolenia wodnoprawnego?

Problematyka ścieków przemysłowych generuje szereg pytań. Z jednej strony to pytanie główne o konsekwencje niedopełnienia obowiązku – co grozi za brak...
2024-04-30

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Każde zamierzenie inwestycyjne budzi wiele pytań, na które inwestor szuka odpowiedzi. Znalezienie ich ma na celu sprawne i szybkie zrealizowanie zamie...
2024-04-23

Mam już pozwolenie zintegrowane. Czy muszę wnioskować o pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków przemysłowych?

Spotykamy się z wieloma pytaniami na temat pozwolenia zintegrowanego i wodnoprawnego. Czym jest pozwolenie zintegrowane, a czym pozwolenie wodnoprawne...
2023-07-25

Jakie zmiany zaobserwowano w strukturze ścieków przemysłowych i ich oczyszczaniu w Polsce w 2021 roku?

Jednym z głównych problemów związanych z prawidłową gospodarką wodną jest pogarszająca się jakość wody, która uniemożliwia naturalne procesy samooczys...
2023-06-27

Dobre praktyki dla zrównoważonej turystyki morskiej

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska stanowią największe zagrożenie egzystencjalne dla Europy i świata. Aby im zapobiec Komisja Europejska ustan...
2023-06-20

Kąpieliska w UE – sprawdź, gdzie warto wybrać się na wakacje

W ostatnich dziesięcioleciach jakość wody w kąpieliskach w Europie znacząco się poprawiła. Lepsza ocena źródeł zanieczyszczenia, unowocześnianie oczys...
2023-04-27

Transformacja UE w kierunku zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń

Nie ma takich barier, które powstrzymałyby zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Docierają one do krajów Europy za pośrednictwem oceanów i rzek, p...
2023-04-18

Walka z zanieczyszczeniami, drogą do zdrowej planety

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody i gleby wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i kondycję środowiska przyrodniczego [1]. Uznane zos...
2022-08-16

Statystycznie rzecz ujmując, czyli słów kilka o ochronie środowiska w 2021 r.

Pod koniec czerwca Główny Urząd Statystyczny [1] udostępnił opracowanie dotyczące ochrony środowiska w naszym kraju. Wynika z niego, że w 2021 roku o ...
2022-06-30

Tworzywa sztuczne – dlaczego są tak dużym zagrożeniem?

Wraz ze wzrostem populacji ludzi żyjących na Ziemi, zwiększa się ilość wykorzystywanych tworzyw sztucznych, które po zużyciu stają się odpadami. Mimo ...
2022-06-07

UE ostrzega – tak może wyglądać Europa w 2100 roku

Nawet jeśli w tym momencie wstrzymane zostałyby wszystkie emisje gazów cieplarnianych, zmiany klimatyczne, których doświadczamy od kilkudziesięciu lat...
2022-04-19

Czy woda pitna będzie wolna od PFAS?

Zanieczyszczenie związkami PFAS jest tematem szeroko dyskutowanym na całym świecie, bo dotyczy zasobów wodnych (w tym wody przeznaczonej do spożycia p...
2021-11-23

Woda w rolnictwie – czy inicjatywy UE pogłębiają problemy gospodarki wodnej?

Woda jest jednym z zasobów, który wyróżnia Ziemię na tle pozostałych znanych nam planet. Jej ilość i jakość warunkują istnienie życia, dlatego ważna j...
2021-11-18

Kontrole w trosce o jakość wód powierzchniowych w Polsce

Woda jest zasobem niezbędnym do funkcjonowania ekosystemu, społeczeństwa, gospodarki, jest także źródłem niepokojów społecznych i gospodarczych (częst...
2021-10-07

Unia Europejska obrała kierunek ku czystemu powietrzu, wodzie i glebie

Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze znany jest od setek lat. Pierwsze inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie tej wiedzy i ogr...
2021-08-10

Wykorzystanie wody w przemyśle i rolnictwie – jakie koszty ponosi środowisko?

Woda jest najważniejszym zasobem występującym na Ziemi, bez którego życie nie byłoby możliwe. Jej wartość dostrzegano już podczas kształtowania się pi...
2021-06-22

Poradnik BDO – tworzenie karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarz...
2021-06-17

Komunalne osady ściekowe w systemie BDO

Komunalne osady ściekowe to osady z komór fermentacyjnych pochodzące z oczyszczalni ścieków lub innych instalacji służących do oczyszczania ścieków ko...
2021-03-18

Woda daje życie – czy wystarczająco dbamy o zasoby wodne?

Woda pokrywa ponad 70 proc. powierzchni Ziemi. Czysta woda oznacza życie, zdrowie, żywność, wypoczynek, energię… Niestety, na przestrzeni ostatn...
2021-03-02

System zarządzania efektywnością wodną ISO 46001:2019

Deficyt wody w różnych regionach świata kieruje uwagę przedsiębiorców ku systemowym rozwiązaniom umożliwiającym lepsze gospodarowanie zasobami wodnymi...
2020-12-01

Nowe przepisy zwiększające retencjonowanie wód

Edit: 3 grudnia 2020 r., Uzupełnienie o działania w ramach przeciwdziałania skutkom suszy oraz ich realizację w skali światowej W Polsce w ostatnich l...
2020-11-24

Oczko wodne w świetle przepisów prawa

Gospodarowanie zasobami wodnymi w naszym kraju wymaga przeorganizowania i uregulowania prawnego. Konieczne są przepisy mające na celu uregulowanie pra...
2020-09-21

Ogród deszczowy a przepisy prawa

Tereny zielone coraz częściej są świadomie włączane w strefy zurbanizowane nie tylko ze względu na walory estetyczne, ale również ich znaczącą funkcję...

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.