Obowiązek podmiotów posiadających stację demontażu pojazdów lub składowisko odpadów niebezpiecznych

Podmioty, które posiadają stację demontażu pojazdów lub składowisko odpadów niebezpiecznych, mają obowiązek podać informację dotyczącą prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. Dodatkowo #KPO można uszczegółowić o wpis określający rodzaj metody odzysku, której będzie poddawany dany odpad, jednak jest to informacja dodatkowa i pominięcie jej nie stanowi naruszenia.

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *