BDO Przemysł i Środowisko

Przedsiębiorco!

Jeśli nie uzyskałeś jeszcze wpisu do rejestru, a prowadzisz działalność związaną z gospodarowaniem odpadami, wówczas masz możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w wersji papierowej. Jeśli chcesz przekazać odpad należy zrealizować to w oparciu o kartę przekazania odpadów #KPO. W przypadku odbioru odpadów komunalnych, wówczas należy sporządzić kartę przekazania odpadów komunalnych #KPOK.

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *