Wygaśnięcie pozwoleń, gdy wymagane jest pozwolenie zintegrowane

Wygaśnięcie pozwoleń gdy wymagane jest pozwolenie zintegrowane

Loading

Czego się dowiesz z wideo?

 • Kiedy wygasa pozwolenie sektorowe?
 • Jak rozbudowa lub przebudowa danej instalacji na terenie jednego zakładu może wpłynąć na wygaśnięcie decyzji na korzystanie ze środowiska?
 • Jakie są skutki eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego bez decyzji (po wygaśnięciu pozwoleń sektorowych w wyniku przekroczenia progów, od których pozwolenie zintegrowane jest wymagane)?
 • Czym grozi niedopilnowanie przekroczenia progów, od których wymagane jest posiadanie pozwolenia zintegrowanego?
 • W jakich przypadkach sumuje się moc danej instalacji tego samego typu na terenie jednego zakładu?

 

Co zyskasz po obejrzeniu nagrania?

 • Świadomość znaczenia takich parametrów jak maksymalna teoretyczna zdolność przerobowa oraz suma parametrów instalacji tego samego rodzaju na terenie danego zakładu.
 • Wiedzę o tym, jak funkcjonowanie instalacji wpływa na obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego.
 • Wiedzę o tym, w jaki sposób zdolność produkcyjna danej instalacji na terenie zakładu może wpłynąć na konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
 • Wiedzę o tym, jakie obowiązki nakłada instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego.

Do kogo skierowane jest nagranie?

Przygotowane nagranie „Wygaśnięcie pozwoleń, gdy wymagane jest pozwolenie zintegrowane” będzie przydatne dla:

 • przedsiębiorców, którzy działają w ramach branż i procesów technologicznych, które wymagają pozwoleń zintegrowanych, a gdzie określone są progi, od których owe pozwolenie zintegrowane jest wymagane,
 • kadry zarządzającej dużych zakładów,
 • opracowujących wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego,
 • opracowujących wnioski o uzyskanie decyzji sektorowych,
 • studentów studiów kierunkowych,
 • organów administracji publicznej.

 

Podstawa prawna:

W przegotowanym materiale powołujemy się na następującą podstawę prawną:

Dla tych, co wolą przeczytać:

Warto zwrócić uwagę na jeden istotny przepis dotyczący wymagań ochrony środowiska wynikających z posiadania i eksploatacji instalacji oraz obowiązku posiadania odpowiedniego pozwolenia zintegrowanego. Art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) mówi: 

„Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, oraz pozwolenia wodnoprawne na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed terminem.”

Dotyczy to wygaśnięcia pozwoleń w sytuacji, w której mamy obowiązek posiadać pozwolenie zintegrowane. Jeżeli instalacja spełnia dane wymagania, progi, jest w określonej branży – to, jak określają wymagania ochrony środowiska, jest to instalacja, która determinuje wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Możliwa jest też sytuacja, w której posiadamy instalację, eksploatujemy ją i jesteśmy poniżej progu, wobec czego nie potrzebujemy pozwolenia zintegrowanego. Gdy rozbudowujemy lub modernizujemy urządzenia na obiekcie i przekraczają one dany próg, to wygasają decyzje sektorowe, a jednocześnie wymagane jest pozwolenie zintegrowane i należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia.

Od momentu wprowadzenia zmiany do momentu uzyskania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli instalacja jest eksploatowana, działamy bez decyzji. Skutkiem takiej eksploatacji bez decyzji (np. w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) jest opłata podwyższona o 500% czyli sześciokrotnie.

Mając instalację, która jest typem zgodna z instalacjami IPPC należy pilnować mocy przerobowych i zdolności wytwórczych, aby wyszczególnić te wymagające pozwolenia zintegrowanego. W ochronie środowiska obowiązują dwie zasady:

 1. Interesuje nas maksymalna teoretyczna zdolność przerobowa na terenie jednego zakładu. Niezależnie czy używamy wszystkich urządzeń, czy któreś jest rezerwą – jeżeli urządzenie może działać, to musimy brać je pod uwagę.
 2. Wszystkie instalacje tego samego rodzaju na terenie jednego zakładu sumują się. Jeżeli po zsumowaniu instalacje przekroczą dany próg – należy uzyskać pozwolenie zintegrowane.

 

 

Dlaczego warto nam zaufać?

Baza wiedzy w punkt

Mówimy o konkretach - prosto o trudnych kwestiach!

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Bezpłatne materiały

Idealne źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność przemysłową z poszanowaniem zasobów przyrody i obowiązującymi normami prawnymi

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie on-line możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.