Odmowa podpisania protokołu pokontrolnego

Odmowa podpisania protokołu

Loading

Czego się dowiesz?

 • Kiedy warto skorzystać z odmowy podpisania protokołu pokontrolnego?
 • Co zyskujesz, odmawiając podpisania protokołu pokontrolnego?
 • Czy odmowa podpisania protokołu pokontrolnego jest tożsama z odmową przyjęcia i pisemnego potwierdzenia odbioru tegoż protokołu?
 • Jakie są konsekwencje podpisania protokołu pokontrolnego, który jako dokument korzysta z domniemania prawdziwości ze stanem faktycznym.

Kwestia zakończenia kontroli w przedsiębiorstwach korzystających ze środowiska oraz okoliczności, w jakich kontrola może się kończyć, budzi wiele wątpliwości. W oparciu o art. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1070) przypominamy o trzech sytuacjach związanych z zakończeniem czynności kontrolnych, które mogą mieć miejsce niezależnie od tego, czy kontrola jest przeprowadzana przez organy ochrony środowiska czy przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Szczegółowo omawiamy natomiast kwestię odmówienia podpisania protokołu pokontrolnego. Podmiot kontrolowany ma bowiem do dyspozycji 3 scenariusze działania.

Zgodnie z art. 11 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska podmiot kontrolowany, w wyniku przeprowadzenia kontroli, otrzymuje w formie pisemnej protokół pokontrolny. Możliwe jest podjęcie przez niego jednego z trzech działań:

 • Podpisanie protokołu pokontrolnego bez wnoszenia uwag i zastrzeżeń.
 • Podpisanie protokołu pokontrolnego przy jednoczesnym wniesieniu uzasadnionych uwag.
 • Odmówienie podpisania protokołu pokontrolnego. Odmawiający podpisu zyskuje tym samym 7 dni na wniesienie uzasadnionych uwag i zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego. Pozwala też mu merytorycznie odnieść się do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Zagadnienie odmowy podpisania protokołu pokontrolnego w niniejszym szkoleniu omawia radca prawny Marcin Kaźmierski.

W nagranym materiale zebrano najważniejsze informacje praktyczne omawiające odmowę podpisania dokumentu.

Co zyskasz po obejrzeniu nagrania?

 • Kompleksową wiedzę na temat możliwości odmówienia podpisania protokołu pokontrolnego.
 • Wiedzę o korzyściach płynących z odmowy podpisania protokołu pokontrolnego.
 • Poznasz zasady dotyczące procedury zakończenia czynności kontrolnych przez organ oraz dowiesz się, czy jest możliwość odwołania się od podpisanego protokołu.
 • Wiedzę o skutkach podpisania protokołu pokontrolnego bez wnoszenia uwag, pomimo niezgody z jego treścią.

Do kogo skierowane jest nagranie?

Materiał „Odmowa podpisania protokołu pokontrolnego” będzie przydatny dla:

 • kadry kierowniczej dużych zakładów;
 • pracowników wydziałów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach;
 • prowadzących mniejsze instalacje;
 • kontrolujących instalacje;
 • studentów studiów kierunkowych.

Podstawa prawna:

W przygotowanym materiale powołujemy się na następującą podstawę prawną:

Dla tych, co wolą przeczytać:

Kontrolowany podmiot zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru dokumentu, lecz nie jest to równoznaczne z podpisaniem protokołu. Otrzymując po zakończeniu czynności protokół kontroli, mamy 3 możliwości dalszego działania, niezależnie od tego, kto dokonywał danej kontroli – czy organ ochrony środowiska czy Inspekcja Ochrony Środowiska.
Możemy:

 • podpisać bez wnoszenia uwag,
 • podpisać z jednoczesnym zgłoszeniem uwag,
 • odmówić podpisania protokołu kontroli.

Odmowa podpisania protokołu kontroli daje nam prawo do wniesienia uzasadnionych uwag w terminie 7 dni. To pozwoli dokładnie zanalizować ustalenia kontroli oraz wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia.
Należy pamiętać, że wszystkie zastrzeżenia powinny być pisemnie odpowiednio uargumentowane. Pomimo odmowy podpisania protokołu kontroli możemy odstąpić od wniesienia uwag i podpisać protokół w przysługującym nam terminie. Warto wykorzystać ten czas na wnikliwe przeanalizowanie dokumentu i poprawne sformułowanie uwag, jeżeli zdecydujemy się takowe wnieść. Podpisując protokół bez wnoszenia uwag, poświadczamy, że protokół jest zgodny z prawdą, ponieważ jako dokument korzysta on z domniemania zgodności ze stanem faktycznym.
Życzymy kontroli bez naruszeń i bez konieczności zgłaszania uwag oraz zastrzeżeń. Warto jednak pamiętać, że Waszym prawem jest odmowa podpisania protokołu i zgłoszenie uzasadnionych uwag w terminie 7 dni. To prawo, a nie naruszenie.

 

 

Kategorie:

Dlaczego warto nam zaufać?

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Baza wiedzy w punkt

Mówimy o konkretach - prosto o trudnych kwestiach!

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie on-line możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Bezpłatne materiały

Idealne źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność przemysłową z poszanowaniem zasobów przyrody i obowiązującymi normami prawnymi

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Doświadczenie

Szkolenia tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.