Zaśmiecanie lasów nadal aktualnym problemem

Istotnym i aktualnym problemem dla Straży Leśnej są odpady pozostawione przez turystów oraz osoby pozbywające się uciążliwych odpadów z gospodarstw domowych. Trudno rozkładające się odpady, powstające w wyniku działalności człowieka (m.in. opony, meble, stary sprzęt AGD, karnistry), pozostając w środowisku, negatywnie oddziałują na wszystkie komponenty środowiska i stanowią dla niego największe współczesne zagrożenie. Usuwanie odpadów pociąga za sobą duże koszty, a rozkład niektórych z nich trwa wiele lat . Przykładowo nieprzetworzona  butelka PET może rozkładać się nawet do 450 lat, natomiast puszka aluminiowa od 50 do 100 lat. Szacuje się, że roczny koszt uprzątnięcia  lasów na terenie całego kraju wynosi ponad 19 milionów zł. Na przestrzeni ostatnich lat, Polska dołożyła wielu starań, aby problem zanieczyszczenia lasu minimalizować i zmniejszyć bezkarność osób zaśmiecających. Na terenach przydrożnych lasów w wielu miejscach funkcjonuje system monitoringu. Dodatkowo, za zaśmiecanie lasów przewidziane są kary pieniężne Kolejnym krokiem jest przygotowany w resorcie środowiska projekt ustawy, zmieniającej kodeks wykroczeń i podwyższającej kary za śmiecenie w lasach. Minister Środowiska zapowiedział podwyższenie kar z 500 zł do 5 tys. zł. Planowane jest również wdrożenie nawet 5- krotnego zwiększenia ilości fotopułapek. Dodatkowo do zadań leśników należeć będzie codzienna zmiana lokalizacji fotopułapek. Minister Środowiska Michał Woś, podkreśla, że  resort pracuje nad wprowadzeniem surowych kar, które przyczynią się do pozbawienia bezkarności osób pozostawiających odpady na terenach leśnych. Dodatkowo planowane jest nałożenie obowiązku usunięcia odpadów na własny koszt. Nielegalne deponowanie odpadów w lasach, stanowi gigantyczny problem oraz priorytet dla państwowych organów rządzących. Wpływ odpadów na ekosystemy leśne, może często powodować nieodwracalne w skutkach zmiany, dlatego tak ważne jest, aby wdrażać rozwiązania minimalizujące to zjawisko.

Podziel się:
  • 1351
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *