Zaśmiecanie lasów nadal aktualnym problemem

Loading

Istotnym i aktualnym problemem dla Straży Leśnej są odpady pozostawione przez turystów oraz osoby pozbywające się uciążliwych odpadów z gospodarstw domowych. Trudno rozkładające się odpady, powstające w wyniku działalności człowieka (m.in. opony, meble, stary sprzęt AGD, karnistry), pozostając w środowisku, negatywnie oddziałują na wszystkie komponenty środowiska i stanowią dla niego największe współczesne zagrożenie. Usuwanie odpadów pociąga za sobą duże koszty, a rozkład niektórych z nich trwa wiele lat . Przykładowo nieprzetworzona  butelka PET może rozkładać się nawet do 450 lat, natomiast puszka aluminiowa od 50 do 100 lat. Szacuje się, że roczny koszt uprzątnięcia  lasów na terenie całego kraju wynosi ponad 19 milionów zł. Na przestrzeni ostatnich lat, Polska dołożyła wielu starań, aby problem zanieczyszczenia lasu minimalizować i zmniejszyć bezkarność osób zaśmiecających. Na terenach przydrożnych lasów w wielu miejscach funkcjonuje system monitoringu. Dodatkowo, za zaśmiecanie lasów przewidziane są kary pieniężne Kolejnym krokiem jest przygotowany w resorcie środowiska projekt ustawy, zmieniającej kodeks wykroczeń i podwyższającej kary za śmiecenie w lasach. Minister Środowiska zapowiedział podwyższenie kar z 500 zł do 5 tys. zł. Planowane jest również wdrożenie nawet 5- krotnego zwiększenia ilości fotopułapek. Dodatkowo do zadań leśników należeć będzie codzienna zmiana lokalizacji fotopułapek. Minister Środowiska Michał Woś, podkreśla, że  resort pracuje nad wprowadzeniem surowych kar, które przyczynią się do pozbawienia bezkarności osób pozostawiających odpady na terenach leśnych. Dodatkowo planowane jest nałożenie obowiązku usunięcia odpadów na własny koszt. Nielegalne deponowanie odpadów w lasach, stanowi gigantyczny problem oraz priorytet dla państwowych organów rządzących. Wpływ odpadów na ekosystemy leśne, może często powodować nieodwracalne w skutkach zmiany, dlatego tak ważne jest, aby wdrażać rozwiązania minimalizujące to zjawisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.