Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – ponownie rozpatrywany Przemysł i Środowisko

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – ponownie rozpatrywany

Na przestrzeni ostatnich lat, Polska zrobiła ogromny postęp w drodze do bardziej zielonej i czystej energetyki. Energetyka wiatrowa stanowi najstarsze odnawialne źródło energii. Elektrownie za pośrednictwem generatorów napędowych wykorzystujących energię wiatru, wytwarzają energię elektryczną. Ministerstwo Klimatu 7 lipca 2020 r. przekazało do ponownych uzgodnień i opiniowania projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych[1]. Celem wprowadzenia regulacji jest wykorzystanie potencjału energetyki na Bałtyku, przyczyniający się do rozwoju polskich firm tworzących łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. W projekcie ustawy zawarto zapis o konieczności wprowadzenia obowiązku corocznego rozliczenia ujemnego lub dodatniego salda. Wynika to z faktu wydłużenia okresu wsparcia do 25 lat. W odniesieniu do pozostałych odnawialnych źródeł energii, mechanizm wsparcia wynosi 15 lat. Aktualizacja projektu uwzględnia również uwagi zgłoszone w ramach wymagań w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych (tzw. certyfikacja). Projekt został przyjęty przez branże środowiskowe i inwestorów, jednakże zgłoszono uwagi merytoryczne oraz legislacyjne.

W ramach konsultacji społecznych, inwestorzy przekazali uwagi, których analiza, uzgodnienia oraz opiniowanie potrwają 7 dni. Po zakończeniu procesu uzgodnień i opiniowania, projekt ustawy zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów, a następnie przez Stały Komitet Rady Ministrów.


[1] Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
https://legislacja.gov.pl/projekt/12335455

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *