Zmiana terminów w ewidencji BDO w 2020 Przemysł i Środowisko

Zmiana terminów sprawozdawczości w 2020 r.!

Jak wynika z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) [1], przesunięte zostały terminy zobowiązujące przedsiębiorców do złożenia sprawozdań w wersji elektronicznej, dotyczących gospodarki odpadami za 2019 r., składanych w 2020 r. Zakres ustawy obejmuje przesunięcie terminu składania:

  • rocznego sprawozdania odnoszącego się do wytwarzanych odpadów i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r. w terminie do 31 października 2020 r.

Uwaga! W tej grupie wyjątek stanowią prowadzący stacje demontażu pojazdów oraz prowadzący strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.

  • sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za 2019 r. Dokumenty te należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
  • rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami m.in. w zakresie wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii lub akumulatorów za 2019 r. Dokumenty należy przedłożyć do urzędu w terminie do 11 września 2020 r.

[1] Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/O/D20200875.pdf

Podziel się:
  • 1181
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *